TWO Legionowo 6.10.2018

by Ilona

1. Komu podlega NIK? (Sejmowi)
2. Gdzie można się cofać? (na drodze jednokierunkowej)
3. Ilu posłów liczy senat? (100)

4. Kto jest organem wykonawczym gminy, jeżeli ma ona swoją siedzibę w mieście? (Burmistrz)
5. Znak postoju na jak długo można się zatrzymać?
6. Co musi okazać kierowca na żądanie uprawnionego? (prawo jazdy)
7. Jakich środków przymusu bezpośredniego można użyć wobec kobiety w ciąży?

8. Wybory Prezydenta RP zarządza Marszałek sejmu na dzień wolny od pracy przypadający? (nie później niż 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta RP)
9. Ile dni trwa klęska żywiołowa? (30)

10. Za czyją zgodą można przedłużyć stan klęski żywiołowej? (Sejmu)
11. Kto odpowiada za bezpieczeństwo imprezy masowej? (Organizator)
12. Sygnały świetlne nadawane przez osobą kierującą ruchem mają pierwszeństwo przed? (znakami drogowymi i świetlnymi)

13. Co to jest droga utwardzona? (długość od 20m)
14. Jako klęskę żywiołową rozumie się? (katastrofę naturalną lub awarię techniczną)
15. Kto może utworzyć straż miejską?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: