Як громадянину України отримати санітарну книжку в Польщі/у Вроцлаві

Цілком ймовірно, що ти дивишся це відео, тому що маєш необхідність швидко і на вчора зробити нову книжку санітарно-епідеміологічну або продовжити ту, яку вже маєш.

Якщо це так, то ти потрапив саме в потрібне місце і я впевнений, що зможу тобі допомогти. У цьому відео я розповім тобі, як швидко зробити або продовжити санітарно-епідеміологічну книжку.


Існують дві класичні ситуації:

ситуація 1 - вона простіше. У тому випадку, якщо ти вже маєш стару, колись раніше зроблену книжечку, з проставленими результатами триразового дослідження калу. В цьому випадку достатньо всього-лише домовитися про візит до лікаря за номером 601775123.

Повторюю: 601 775 123. І під час короткого візиту, уповноважений доктор медицини праці продовжить тобі цю санітарно-епідеміологічну книжечку, яку потім ти повинен будеш пред'явити роботодавцю за місцем роботи . Підписання книжечки доктором відбувається на
вул. Kmicica 1a/1 у Вроцлаві.


ситуація 2 - коли ти робиш книжечку перший раз. У тебе ще немає книжечки, робиш її в перший раз, або втратив її десь в невідомому місці під час переїзду або в якійсь іншій ситуації. У такому випадку, щоб не витрачати час, в першу чергу з самого ранку тобі необхідно прийти на станцію санітарно-епідеміологічну на вул. Складовій 1/3, найкраще з понеділка по четвер, по п'ятницях на станції не приймають проби.

У перший же раз візьми з собою відразу першу пробу калу, яку просто поклади в контейнер, куплений в аптеці. Очевидно, що контейнер повинен бути стерильним.


Цю дію ти повинен, з урахуванням першого разу, повторити тричі протягом трьох днів поспіль. Це може бути понеділок, вівторок, середа; або вівторок, середа, четвер; або середа, четвер, і в такому випадку, понеділок.


І як тільки ти отримаєш негативні результати досліджень калу, тобто, в калі не будуть знайдені ніякі патогенні мікроорганізми, тоді ти відразу забираєш свою книжечку санітарно- епідеміологічну на вул. Складовій 1/3 і відразу дзвониш по номеру 601775123, повторюю: 601775123, і записуєшся на візит до лікаря.


Важливе зауваження, якщо тобі потрібно отримати для роботодавця, так званий, дозвіл з метою санітарно-епідеміологічною, або ти повинен виконати обстеження початкове відповідне кодексу праці, не забудь взяти з собою направлення від роботодавця.


В такому випадку обстеження для роботи буде коштувати трохи більше, зате в ціні підтвердження книжечки вже буде включено дозвіл санітарно-епідеміологічний.

А якщо тобі потрібно зробити тільки підтвердження книжечки, то нічого більше, крім тебе особисто і книжечки, в моїй клініці не потрібно.


Як я вже згадував раніше, обстеження проходить на вул. Kmicica 1a/1 , в моїй клініці медицини праці. Проводить його хто? Звичайно, уповноважений лікар з медицини праці.

У будь-якому випадку, не забувай про реєстрацію, після якої все проходить набагато швидше, ти не повинен довго чекати в чергах, візит стає для тебе фактично формальністю.


На цьому буду закінчувати. Але якщо ти і далі маєш сумніви, то напиши листа тут на

сторінці lekarzpracy.pl або подзвони за номером 601775123

До ноих зустрічей, Ваш Дарек Красніцькі з Вроцлава.Изготовление книжки санитарно-эпидемиологической во Вроцлаве.

Вполне вероятно, что ты смотришь это видео, потому что имеешь необходимость быстро и на вчера сделать новую книжку санитарно-эпидемиологическую или продлить ту, которую уже имеешь.

Если это так, то ты попал именно в нужное место и думаю, что смогу тебе помочь. В этом видео я расскажу тебе, как быстро сделать или продлить санитарно-эпидемиологическую книжку.


Существуют две классические ситуации: ситуация 1 – она проще. В том случае, если ты уже имеешь старую, когда-то ранее сделанную книжечку, с проставленными результатами троекратного иследования кала.

В этом случае достаточно всего-лишь договориться о визите к доктору по номеру 601775123. Повторяю: 601 775 123. И во время короткого визита, уполномоченный доктор медицины труда продолжит тебе эту санитарно-эпидемиологическую книжечку, которую затем ты должен будешь предъявить работодателю по месту работы.

Подписание книжечки доктором происходит на ул. Kmicica 1a/1  во Вроцлаве.


ситуация 2 - когда ты делаешь книжечку первый раз. У тебя еще нет книжечки, делаешь ее в первый раз, либо потерял ее где-то в неизвестном месте во время переезда или в какой- то другой ситуации. В таком случае, чтобы не тратить время, в первую очередь с самого утра тебе необхадимо прийти на станцию санитарно-эпидемиологическую на ул. Складовой 1/3, лучше всего с понедельника по четверг, по пятницам на станции не принимают пробы.

В первый же раз возьми с собой сразу первую пробу кала, которую просто положи в контейнер, купленный в аптеке. Очевидно, что контейнер должен быть стерильным.


Это действие ты должен, вместе с первым разос учетом первого раза, повторить троекратно в течении трех дней подряд. Это может быть понедельник, вторник, среда; или вторник, среда, четверг; или среда, четверг, и в таком случае, понедельник.


И как только ты получишь отрицательные результаты исследований кала, то есть, в кале не будут найдены никакие патогенные микроорганизмы, тогда ты сразу забираешь свою книжечку санитарно-эпидемиологическую на Складовой 1/3 и сразу звонишь по номеру 601775123, повторяю: 601775123, и записываешься на визит к доктору.


Важное замечание, если тебе нужно получить для работодателя, так называемое, разрешение в целях санитарно-эпидемиологических, либо ты должен выполнить обследование начальное соответствующее кодексу труда, не забудь взять с собой
направление от работодателя.


В таком случае обследование для работы стоит немного больше, зато в цене подтверждения книжечки уже включено разрешение санитарно-эпидемиологическое.

А если тебе нужно сделать только подтверждение книжечки, то ничего больше, кроме тебя лично и книжечки, в моей клинике не нужно.


Как я уже упоминал ранее, обследование проходит на ул. Kmicica 1a/1 в моей клинике медицины труда. Производит его кто? Естественно, уполномоченный доктор по медицине труда.


В любом случае, не забывай о регистрации, после которой все проходит гораздо быстрее, ты не должен долго ждать в очередях, визит становится для тебя фактической формальностью.


На этом буду заканчивать. Но если ты и дальше имеешь сомнения, то напиши письмо тут на странице lekarzpracy.pl или позвони по номеру 601775123 До ноых встреч, Ваш Дарек Красницки из Вроцлава.

You might like these

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: