Pytania z Wiedzy Ogólnej do Policji- dodaj swoje jak cokolwiek zapamiętałeś!!

Nie polecam żadnej zewnętrznej firmy do zakupu testów wiedzy, bo nie aktualizują oni pytań na bieżąco, a co roku zmienia się ich około 20%. Obecnym trendem [poza Ustawą o Policji] jest dodawanie pytań z Ustawy o zgromadzeniach, Konstytucji,  Kodeksu drogowego oraz Ustawy o kierujących pojazdami.

Wynik powyżej 30 punktów uważam za dobrze rokujący na przyszłość!!
Ta Darmowa Baza spokojnie Ci to zapewni, więc nie musisz kupować niczego innego, niezależnie jak jest to reklamowane.

  • Aby mieć szanse - przynajmniej 20

Skorzystaj z bezpłatnego MS Szkolenia online do Policji.


Czy pamiętasz jakieś pytanie z TWO?

Dodaj, to co zapamiętałeś.

[ ? ]

Dodaj zrzuty z pytań..[ ? ]

 

Click here to upload more images (optional)

Author Information (optional)

To receive credit as the author, enter your information below.

(first or full name)

(e.g., City, State, Country)

Submit Your Contribution

  •  submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)

What Other Visitors Have Said

Click below to see contributions from other visitors to this page...

grupa 144A Katowice 2019 Not rated yet
1. ile ma być minimalnie miejsc na imprezie masowej podwyższonego ryzyka? 2. Dokończ rotę: "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych …

Pytania z Testu Wiedzy Not rated yet
Ile trwa Służba przygotowawcza? Czy na imprezach masowych podwyższonego ryzyka można sprzedawać alkohol? Kto powołuje Komendanta Wojewódzkiego Policji? …

TWO Legionowo 6.10.2018 Not rated yet
1. Komu podlega NIK? (Sejmowi) 2. Gdzie można się cofać? (na drodze jednokierunkowej) 3. Ilu posłów liczy senat? (100) 4. Kto jest organem wykonawczym …

Test TWO Katowice 2018 Not rated yet
Cześć w 14.04 miałam TWO w Katowicach - Pytania, które zapamiętałam np. Kto powołuje Komendanta, Na jaką odległość ustawić trójkąt, pytanie od …

Pytania z TWO Not rated yet
WItam, Wczoraj to jest 28.04.2018 o godz. 14 miałem TWO w Legionowie i w związku z tym przesyłam kilka pytań które zapamiętałem: 1. Pierwszego Prezesa …

21.04.18 Not rated yet
1. Wybory Prezydenta zarządza Marszałek sejmu na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem …

Zapamiętane pytania z TWO Not rated yet
1. Jak długo trwa kadencja Prezesa Sądu Najwyższego? (6 lat) 2. Kto jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji? (Komendant Główny Policji) 3. …

Click here to write your own.


Poniżej kilka pytań, które otrzymałem od moich studentów.
Jak przeszedłeś test wiedzy, to możesz mi przesłać na maila ElitarnaSzkoleniowa@gmail.com

Nie przesyłaj mi opracowanych przez kogoś materiałów np "Jarka" czy z odpowiedzi.com.pl, a tylko to, co na 100% pamiętasz z przejścia TWO. Może przypomnisz sobie lub potwierdzisz coś po przeczytaniu poniżej.


Takie pytania zapamiętałem. Generalnie większość bardzo prostych jak ktoś zajrzał i choć trochę się pouczył 

1. Kiedy jest święto policji?
2. Kto powołuje Komendanta Wojewódzkiego Policji?
3. Policjantem w służbie przygotowawczej mianuje się osobę przyjętą na okres?
4. Wymiar sprawiedliwości w RP sprawują?
5. W związku z wykonywaniem zadań służbowych policjant korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zawartej w?
6. Sejm RP składa się?
7. Senat RP składa się? 
8. Czy na imprezach masowych podwyższonego ryzyka można sprzedawać alkohol?
9. Kto powołuje Sędziów?
10. Kto jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy?


11. Ile lat musi mieć dziecko by samodzielnie poruszać się po strefie zamieszkania?
12. Jaka jest odległość między kolumnami pieszych?
13. Ile metrów należy umieścić trójkąt na autostradzie?
14. Co uchwala sejm?
15. W ilu instancjach orzekają sądy?
16. Jakie warunki należy spełnić aby zostać strażnikiem miejskim?
17. Co kwalifikuje się jako impreza masowa?


Witam
Miałem test w Legionowie. Było pytanie:

Czy 12 latek może wejść na stadion? (do 13 lat z opiekunem)
Czego policjant nie może (>strajkować<, protestować, mieć zarobek na boku, 4 nie pamiętam)
Kto zarządza powiatem?
Kto odbiera licencje na ochronę? (z ustawy albo minister spraw wewnętrznych albo kom. wojewódzki, nie pamiętam)
Ile trwa Służba przygotowawcza? 3 lata
Ile trwa klęska żywiołowa? miesiąc
Pytanie o pojazd uprzywilejowany i sygnały dźwiękowe, świetlne
Kto zastępuje prezydenta? (marszałek)
Kto kieruje zgromadzeniem? (przewodniczący)
Przed czym odpowiada (poseł? prezydent? - chodziło o trybunał stanu)
Kto odpowiada za bezpieczeństwo imrezy masowej? (organizator)
Kto powołuję komendanta Stołecznego? (minister spraw wewnętrznych)

Kto jest zwierzchnikiem wszystkich policjantów? (Komendant Główny)

Pytanie o strefę ruchu, ruch drogowy

Kto może zostać strażnikiem miejskim?

Ogólnie mało pytań z trzonu 300 pytań, które są na stronie policji, Pytania były z konstytucji i ustaw, troszkę o gminach, powiatach itp. Czytać i robić notatki z ustaw! to najważniejsze, reszta na logikę, trochę podchwytliwych, gdzie w odpowiedzi A jest jedno słowo więcej niż w odpowiedzi B.


Cześć Pamiętam kilka pytań.

1 Kto sprawuje władzę w gminie? 2. Kto zarządza strażą gminną ?.

3. Samochód z przyczepą miał wypadek w tunelu jaka jest bezpieczna odległość?.

4 Przeciw komu nie użyjesz śpb ? a kobiecie w ciąży b człowiekowi w kaftanie bezpieczeństwa dalej nie pamiętam:(


Witam Panie Darku, wczoraj zdawałem TWO w Katowicach, przesyłam pytania, które pamiętam. Mam nadzieję, że komuś się przydadzą.
1.Komu podlega NIK?
2.Kto sprawuje władze sądowniczą w Polsce?
3.Na jak długo może być wprowadzony stan klęski żywiołowej?
4.Kto musi wydać zgodę na przedłużenie stanu klęski żywiołowej?
5.Wybory w Polsce są: i chodziło o jawne, powszechne, bezpośrednie itd.


6.Kiedy jest święto Policji?
7.Jakiej karze dyscyplinarnej podlega policjant?
8.Kiedy policjant może użyć kasku? Odp: żeby zapobiegać autoagresji.
9.Czego nie musi okazywać uprawnionym organom kierowca.
10.Kto może być strażnikiem miejskim. 
11.Kto odpowiada za bezpieczeństwo imprezy masowej?
12.Po ilu latach służby policjant otrzymuje nagrodę w wysokości 200% zarobków i możliwe odp.20,30,35,40 
Pozdrawiam


Test wiedzy ogólnej: TWO

Pani komisarz ( akurat w tym przypadku, członek komisji ) też NOWOŚĆ ma obowiązek poinformowania kandydatów rekrutów o zagrożeniach jakie niesie ze sobą służba w Policji jak również jak wyglądają dni w szkole Policji. Po krótce poglądowo. O której się wstaje, jakie zajęcia, czas wolny, przepustki na wyjście, egzaminy.

Pojawiła się spora ilość pytań dotyczących przepisów ruchu drogowego.

Np. Kto jadąc rowerem poza terenem zabudowanym chodnikiem powinien mieć oświetlenie ?

     Kto to jest pieszy ?

     W jakich okolicznościach policjant może zatrzymać prawo jazdy ?

     Co to jest droga ?

     Kilka jeszcze innych się pojawiało.

Z listy rankingowej wynikało, że największy wynik to 36 pkt, a najmniejszy to 14.


Ja akurat miałem 3 pytania z r. drogowego, o pieszym poza terenem zabudowanym, o kolumnach pieszych i o minimalnej odległości po zatrzymaniu w tunelu.

Poza bazowymi - m.in. kiedy policjant może mieć kask czy o spożywaniu alkoholu na imprezie masowej.

W jakiej odległości należy ustawić trójkąt ostrzegawczy na autostradzie odp. 100m he

Tak z poza bazy tych 315 było kiedy policja może użyć kasku ochronnego,

jak długo max może trwać stan wyjątkowy,

co może pracodawca w stanie klęski żywiołowej odp byly o wynagrodzeniu, zmianie godzin pracy itp.

Stan nadzwyczajny co można w nim zrobić i odp była o ograniczeniu swobód obywatelskich. I pytanie o skład sił zbrojnych RP było.


1.Wojewoda jest zwierzchnikiem...

2.Wydzielona dla rowerów powierzchnia jezdni o szerokości co najmniej jednego pasa ruchu, znajdująca się pomiędzy skrzyżowaniem, a resztą zatrzymujących się pojazdów to

3. Funkcji posła nie może wykonywać osoba

4. Policjant nie może ( brać udziału w manifestacji, strajku, podjąć dodatkowej pracy zarobkowej

5. Środków przymusu nie można użyć wobec

6. Komendanta stołecznego policji powołuje

7. Kadencja parlamentu europejskiego trwa

8.Strażnikiem miejskim może być osoba która


9.Jeśli skutki katastrofy naturalnej objęły swym zasięgiem teren więcej niż jednej gminy zarządzaniem kryzysowym koordynuje

10. Policjant ma prawo między innymi do

11. Umowę ratyfikowaną podpisuje

12.Sygnały świetlne nadawane przez osobę kierującą ruchem mają pierwszeństwo przed

13. Świateł drogowych można używać

14. Organem administracji rządowej właściwym do ochrony bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego jest

15.Przewodniczącym trybunału stanu jest

16.Kadencja sędziów sądu najwyższego trwa

17. Organem wykonawczym gminy która swą siedzibę ma na terenie miasta jest

18. Obywatelstwo polskie nadaje

19. Projekt strategii obronności kraju opracowuje

20. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej wydaje

21Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym w przypadku samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t na autostradzie wynosi:

   
  
Dużo pytań z dziedziny ruchu drogowego:

Co to jest droga ?

Co to jest pieszy ?

Kiedy policjant może zatrzymać prawko za pokwitowaniem ?

Kiedy rower powinien być oświetlony poza terenem zabudowanym ?

Czy 13 latek może sam być na stadionie na meczu piłki nożnej ?

Na jakie dzielą się sądy powszechne ?

Kto może wprowadzić inicjatywę ustawodawczą ?

Kto jest przełożonym wszystkich policjantów ?

Ile trwa szkolenie podstawowe policjanta / w sensie na jaki okres czasu tutaj chodzi o te 3 lata.

Kto ustala w gminie budżet ?


Ile posłów tworzy klub poselski ?

Kto odpowiada za organizacje imprezy masowej ?

Do jakich zadań przeznaczona jest policja ?

W jakim celu wprowadza się stan klęski żywiołowej ?

Mandat posła można łączyć z jaką funkcją ?

W jakim imieniu ogłaszają wyroki sądy ?

Kto sprawuje władzę wykonawczą w Polsce ?

spożywanie alkoholu na imprezach masowych, o tym,

jakie warunki należy spełnić, by być licencjonowanym pracownikiem ochrony, itp.
Kolejne pytania już twoich relacji:

 Od jakiego wieku można starać się zostać strażnikiem miejskim

Kiedy można jakiś świateł używać bodajże przeciwmgielne przednie


Skład krajowej rady sądownictwa

 1.Jakie alkohole można sprzedawać na imprezach masowych ( w odpowiedziach 3℅ 2℅ itd.) ?

2. Jaki należy zachować odstęp między samochodami w tunelu ?

3. Nie pamiętam dokładnie , ale chodziło o to co jest ważniejsze znaki poziome i sygnalizator czy wskazania policjanta ?

4. Ile lat trzeba mieć, aby być senatorem ?

5. Kto wydaje rozporządzenia?

6 . Było pytanie o wojewodzie , chyba o to czy jest organem centralnym , terenowym itd. ?

7. Kto jest pieszym? ( W odpowiedziach było dziecko jadące rowerem i jeszcze jakieś kruczki , typowo dla zmylenia ) 


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed:

 \


 Klub poselski tworzy co najmniej:

\

Ogólnie sporo pytań z ,,sejmu" i ruchu drogowego .

  Potwierdzam to co mówił Pan w filmiku , jakieś testy za pieniądze praktycznie nic nie dają , człowiek uczy się tylko głupot na marne . Miałem 30 punktów z tego testu , przeczytanie po prostu 300 pytań dostępnych na stronie policji dało mi myślę z 10 punktów.

- Jaki odstęp między samochodami należy zachować w tunelu?

- Do czego służą kajdanki?

Na pewno było: Ile Posłów liczy sejm?

Czy można w terenie zabudowanym jeździć na światłach drogowych?

ile maksymalnie % może mieć piwo na imprezach masowych ?


Co policjant może? lub Czego nie może?

- strajkować 

- brać udziału w manifestacjach 

- należeć do związków


Naczelny dzienników lub dyrektor ogólnokrajowej stacji tv ma obowiązek umieścić komunikat o stanie klęski żywiołowej na:

- prośbę wojewody, przedstawiciela wojewody

- prośbę wojewody, przedstawiciela wojewody, wójta, burmistrza, pm

- żądanie wojewody, przedstawiciela wojewody, 

- żądanie wojewody, przedstawiciela wojewody, wójta, burmistrza, pm


władza ustawodawcza to
kto orzeka waznosc referendum
kto to jest interlokutor
odleglosc trojkata ostrzegawczego od samochodu

 Klub poselski tworzy co najmniej:

    3 posłów;
    15 posłów;
    16 posłów;
    20 posłów;


    Prezydium Sejmu tworzą:

    Marszałek Sejmu wraz z wicemarszałkami;
    Marszałek Sejmu wraz z sekretarzami;
    Marszałek Sejmu wraz z Szefem Kancelarii Sejmu;
    Marszałek Sejmu wraz z przewodniczącymi partii politycznych;


    Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują:

    Sądy;
    Trybunały;
    Sądy i Trybunały;
    Sądy, Trybunały i Kolegia;


    Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje:

    Sejm;
    Krajowa Rada Sądownictwa;
    Prezes Rady Ministrów;
    Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

Prezydium Sejmu tworzą:
Marszałek Sejmu wraz z wicemarszałkami;
Marszałek Sejmu wraz z sekretarzami;
Marszałek Sejmu wraz z Szefem Kancelarii Sejmu;
Marszałek Sejmu wraz z przewodniczącymi partii politycznych;
co to jest konstytucja
Co moga wydawac minsitrowie
naczelny organ panstwowy to


 

    Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują:

    Sądy;
    Trybunały;
    Sądy i Trybunały;
    Sądy, Trybunały i Kolegia;


   

1 Pytanie jakie czynności wykonuje Policja?

Operacyjno rozpoznawcze, dochodzeniowo śledcze, administracyjno  porządkowe.

2 Pytanie o mecze czy dziecko może wejść na mecz.

Tak, do 13 roku ale pod opieką dorosłego. O alkohol na imprezie masowej.
Dużo pytań z zakresu gmin.

    Pieszym jest:

    pracownik robót drogowych;
    dziecko jadące rowerem po chodniku pod nadzorem osoby pełnoletniej;
    osoba na wózku inwalidzkim z napędem elektrycznym poruszająca się po jezdni;


 jestem już po TWO, i chciałabym przekazać Panu kilka pytań, które zapamiętałam : pojazdem silnikowym jest (motocykl,motorower,tramwaj) karą dyscyplinarną dla policjanta jest, odległość trójkąta od samochodu na autostradzie,

pytanie o naczelny sąd administracyjny( w jakich sprawach orzeka), komu przysługuje wnoszenie poprawki do projektu ustawy,

Komu podlega NIK,

Policjant NIE MA PRAWA do ( straju, manifestacji), kto wydał rozporządzenie o stanie klęski żywiołowe. Pozdrawiam


    Podczas poruszania się po drodze niebędącej drogą przeznaczoną wyłącznie dla pieszych, po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego dotyczy osób w wieku do:

    dotyczy wszystkich osób niezależnie od wieku;
    14 roku życia;
    15 roku życia;
    18 roku życia;

.
   Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym w przypadku samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t na autostradzie wynosi:

    100 km/h;
    110 km/h;
    120 km/h;
    140 km/h;

Pytania TWO Katowice.2016 wersja testu 179 gr.A
Oczywiście nie pamiętam wszystkich ale prześle te które zapamiętałem:
1. Kto odwołuje komendanta wojewódzkiego
2. O ile i z jakiego powodu komendant może przedłużyć okres przygotowawczy funkcjonariusza w służbie przygotowawczej.
3.rodzaje wojsk w RP
4. Czynności jakie wykonują wydziały policji.
5. Jaka jest minimalna odległość od pojazdu poprzedzającego w tunelu.Jeżeli masa pojazdu nie przekracza 3.5t
6. Które z poniższych to katastrofy naturalne.
7. Którego korpusu nie ma w policji.

Niestety więcej nie pamiętam. 
Mam nadzieję że chociaż trochę się przydadzą innym. 
Chciałbym również podziękować za filmy na kanale. Są naprawdę pomocne. Szczególnie w przygotowaniach do MS. 
Życzę miłego wieczoru.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed:

    Sądem Najwyższym;
    Trybunałem Konstytucyjnym;
    Trybunałem Stanu;
    Zgromadzeniem Narodowym;


Jestem po teście wiedzy pytania były standardowe czyli typu

jaka odległość powinna być miedzy kolumnami pieszych.

O wotum nieufności.

O zarządzanie kryzysowe i kleski żywiołowe. Trzeba tez wiedzieć, kto to jest pieszy jezdnia droga. Było pytanie czy dziecko 7 letnie może iść same poboczem jezdni.

 

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: