Test TWO Katowice 2018

Cześć w 14.04 miałam TWO w Katowicach -
Pytania, które zapamiętałam np.

Kto powołuje Komendanta,
Na jaką odległość ustawić trójkąt,
pytanie od ilu lat dziecko może uczestniczyć w imprezach masowych, pojawiło się pytanie o wynagrodzenia oraz urlop.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: