Pytania z Testu Wiedzy

by Anonim
(Legionowo 01.06.2019)

Ile trwa Służba przygotowawcza?
Czy na imprezach masowych podwyższonego ryzyka można sprzedawać alkohol?
Kto powołuje Komendanta Wojewódzkiego Policji?
Policjantem w służbie przygotowawczej mianuje się osobę przyjętą na okres?
Prawo o ruchu drogowym gdzie obowiązuje
Wybierz organ sadu powiatowego

W związku z wykonywaniem zadań służbowych policjant korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zawartej w?
Kto jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy?
Kto kieruje zgromadzeniem?
Jeśli doszło zgromadzenia natychmiast bez powiadamiania organu gminy to jak zgromadzenie nazywamy?.

Kto kieruje zgromadzenie?
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób,
aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia. (ta data 30 dni nie później niż 6 dni przed)
Jakie zdanie nie jest prawdziwe ( poprawna odp policjant może należeć do partii politycznej)

Nie pamiętam pytania ale odp: Sołtys jest organem wykonującym, a rada sołecka jest kontrolującym.
Komendant powiatowy jest obowiązany do udzielenia informacji dotyczących akt sprawy, co robi komuś tam (nie pamiętam jak to pytanie było sprecyzowane)

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad

Przeszukaj blogaZawsze najnowsze informacje dotyczące przepisów i badań okresowych pracowników, najczęściej w formie filmów instruktażowych w interpretacji doktora Dariusza Kraśnickiego z Wrocławia. Zapraszamy serdecznie.

Twój adres e-mail nie zostanie nigdy udostępniony nikomu innemu i służy wyłącznie do otrzymywania informacji z Naszego Serwisu. Możesz w razie czego wypisać się w każdej chwili.


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Poczekalnia Przychodni Medycyny Pracy