Comments for TEST WIEDZY OGÓLNEJ

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 25, 2019
Rating
starstarstarstarstar
Pytania z Two
by: Anonymous

1. Kadencja Prezydenta
2. Urlop policjanta
3. Kiedy zaczynamy mówić że droga jest utwardzona
4. Co to jest zgromadzenie
5. Dwa pytania o drogę ustawy
6. Pytanie o strefę zamieszkania

Apr 28, 2018
Rating
starstarstarstarstar
Legionowo
by: Inka

Pytania się na teście powtarzają.
Polecam
Miałam 38 pkt!
Odpowiedziałam na wszystkie mogę podesłać na

Apr 09, 2018
Rating
starstarstarstarstar
Nie kupujcie pytań z neta!
by: 7.04.2018

Wiele pytań z powyższych się powtórzyło
1.Policjant w stopniu oficera podlega obowiązkowej służbie wojskowej do (ilu lat)
Odp
63r.ż
65r.ż
Od 18 lat

2.Kajdanki służa do ?
3.Policjant ma prawo zażądać pomocy od?
4.Kto powołuje straż miejską(gminną)?
5.Powiat może prowadzic działalnośc gospodarczą?

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Return to TEST WIEDZY OGÓLNEJ.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: