Zmuszanie do badań POF w wyznaczonej przychodni?

by Anonim
(Gdzieś w Polsce)

Jestem kwalifikowanym POF zakład pracy zmusza nas do robienia badań kwalifikowanego POF w placówce wyznaczonej przez nich. Z innych placówek nie chcą uznawać badań. Czy to zgodne z prawem?


Policji, która prowadzi rejestry, jest obojętne, od kogo się przyniesie orzeczenie, byle był to lekarz uprawniony i wykonał pełen zakres badań.

Natomiast jeżeli zakład pracy zwraca za badania, to mogą być jakieś dodatkowe wymagania czy ustalenia, co do przychodni w której się trzeba badać. Jeżeli płacisz sam, to nie słyszałem o jakimś akcie prawnym, który nakazywałby badanie w konkretnej wyznaczonej placówce.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania ochroniarzy.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: