Zakaz prowadzenia samochodu sluzbowego

by Missi
(Wrocław)

Pracuję w banku. Na moim stanowisku nie ma wymogu posiadania prawa jazdy, jednak w firmie jest samochód służbowy i przy badaniach okresowych pracownicy są wysyłani na psychotesty (na badaniach wstępnych ich nie
było).

Nie mam widzenia przestrzennego. Czy w takiej sytuacji nie zostanę
dopuszczona w ogóle do pracy
, czy tylko dostanę zakaz prowadzenia samochodu służbowego, z którego i tak nigdy nie korzystam?

  • Moja odpowiedź

Trudno powiedzieć jak to będzie w tym konkretnym przypadku. Takie ograniczenie rozwiązywałoby sprawę, ale jeżeli na skierowaniu jest wyraźnie napisane o tym samochodzie jako obowiązku służbowym, to teoretycznie lekarz może nie dopuścić.

Część lekarzy stoi na stanowisku, że dodatkowe dopiski na zaświadczeniu lekarskim jest niedopuszczalne. Można być tylko zdolnym do konkretnej pracy lub nie.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania okresowe wstępne i kontrolne.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: