Wada wzroku Marynarza a soczewki kontaktowe

by Anonim
(Rzeczypospolita Polska)

Mam pytanie odnośnie morskiego świadectwa zdrowia potrzebnego na Wydział Nawigacyjny AM w Gdyni. Otóż na stronie wydziału znalazłem:

1. ostrość wzroku - widzenie obuoczne sumaryczne 1,3, z tym że ostrość wzroku jednego oka nie może być mniejsza niż 0,5, a drugiego mniejsza niż 0,8 (są to normy bez korekcji)
natomiast na tej stronie znalazłem jeszcze oprócz tego taki wpis na końcu :
chyba,

że szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe korygują ostrość wzroku każdego oka do jedności
Chciałbym się dowiedzieć o co w tym chodzi i co znaczy stwierdzenie że korygują ostrość wzroku do jedności?

Odpowiedź
W dużym uproszczeniu oznacza to, że trzeba widzieć w soczewkach idealnie. Terminy są fachowe i objaśnienia wykraczają poza to mini-forum.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania marynarzy do Morskiego Świadectwa Zdrowia...

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad

Przeszukaj blogaZawsze najnowsze informacje dotyczące przepisów i badań okresowych pracowników, najczęściej w formie filmów instruktażowych w interpretacji doktora Dariusza Kraśnickiego z Wrocławia. Zapraszamy serdecznie.

Twój adres e-mail nie zostanie nigdy udostępniony nikomu innemu i służy wyłącznie do otrzymywania informacji z Naszego Serwisu. Możesz w razie czego wypisać się w każdej chwili.


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Żernickiej 215 w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Poczekalnia Przychodni Medycyny Pracy