Wada wzroku Marynarza a soczewki kontaktowe

by Anonim
(Rzeczypospolita Polska)

Mam pytanie odnośnie morskiego świadectwa zdrowia potrzebnego na Wydział Nawigacyjny AM w Gdyni. Otóż na stronie wydziału znalazłem:

1. ostrość wzroku - widzenie obuoczne sumaryczne 1,3, z tym że ostrość wzroku jednego oka nie może być mniejsza niż 0,5, a drugiego mniejsza niż 0,8 (są to normy bez korekcji)
natomiast na tej stronie znalazłem jeszcze oprócz tego taki wpis na końcu :
chyba,

że szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe korygują ostrość wzroku każdego oka do jedności
Chciałbym się dowiedzieć o co w tym chodzi i co znaczy stwierdzenie że korygują ostrość wzroku do jedności?

Odpowiedź
W dużym uproszczeniu oznacza to, że trzeba widzieć w soczewkach idealnie. Terminy są fachowe i objaśnienia wykraczają poza to mini-forum.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania OGUK i Marynarzy do Świadectwa Zdrowia...

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: