Stare orzeczenie u nowego Pracodawcy?

by Darek
(Wrocław Żernicka 215)

Zasady uznawania orzeczeń lekarskich z Kodeksu pracy

Zasady uznawania orzeczeń lekarskich z Kodeksu pracy

Posługiwanie się orzeczeniami lekarskimi z jednej Firmy
do drugiej na podobnym stanowisku, szczególnie do pracy na wysokości powyżej 3 metrów.
Pracuję na wysokości i mam badania wysokościowe powyżej 3 m, jako pracownik w firmie X.

Chcąc wykonywać prywatnie usługi dla innych osób i firm, ale już na umowę o dzieło lub umowę zlecenie, mogę się posługiwać zaświadczeniem lekarskim wystawionym na i ze skierowania od firmy X, czy muszę do każdej firmy wykonywać nowe badania?

Nie prowadzę działalności gospodarczej.


Art. 229. Kodeksu pracy

§ 11. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

pkt 2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy,

jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie,

a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.


Powyższa nowelizacja wynika z wejścia w życie zmian wprowadzonych do art. 229 Kodeksu pracy Ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczejZmiany te, teoretycznie umożliwiają odstąpienie od Twoich wstępnych badań lekarskich jeżeli przyjmujesz się do pracy u nowego pracodawcy w przypadku,
jeżeli przedstawisz aktualne orzeczenie lekarskie uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę,

stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy.

W twoim skierowaniu na badania lekarskie zawarte są informacje ułatwiające porównanie warunków pracy w nowym miejscu pracy z warunkami pracy wykonywanej u poprzedniego pracodawcy (bez względu na nazwę stanowiska pracy).Wg mnie i na logikę używanie tych orzeczeń jest to raczej możliwe, ponieważ
§ 12. przeczytasz, że Przepis § 11 pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.


Ale tak naprawdę zależy to od kolejnego Pracodawcy,
odpowiedzialnego za warunki BHP swojej firmy.

Comments for Stare orzeczenie u nowego Pracodawcy?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 15, 2016
Rating
starstarstarstarstar
Badania bez skierowania?
by: Dariusz

Czy można zrobić badania wysokościowe bez skierowania?

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania wysokościowe.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: