Przeciwwskazania do Zeglugi Srodladowej

by Darek
(Wrocław Żerniki)

WYKAZ PRZECIWWSKAZAŃ DO WYKONYWANIA PRACY NA STATKACH ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Przeciwwskazania do wykonywania pracy na statkach żeglugi śródlądowej stanowią:
1) choroby zakaźne i pasożytnicze zagrażające otoczeniu oraz o znaczeniu epidemicznym;
2) nowotwory złośliwe, a także nowotwory łagodne, jeśli z uwagi na ich wielkość lub umiejscowienie powodują zaburzenia sprawności ustroju;
3) zaburzenia endokrynologiczne, choroby metaboliczne, zaburzenia układu odpornościowego:
a) zaburzenia czynności kory nadnercza niepoddające się leczeniu,
b) cukrzyca typu I (insulinozależna) i typu II (insulinoniezależna) z istotnymi powikłaniami,
c) AIDS,
d) otyłość patologiczna upośledzająca sprawność ustroju,
e) choroby tarczycy o znacznym nasileniu objawów chorobowych;
4) choroby układu krwiotwórczego i krwi o znacznym nasileniu objawów chorobowych;
5) choroby układu nerwowego:
a) uzależnienie od alkoholu, środków o działaniu podobnym do alkoholu, narkotyków, leków o działaniu psychotropowym,
b) niedorozwój umysłowy, otępienie, choroby psychiczne, zaburzenia osobowości, nerwice ze znacznym nasileniem objawów chorobowych,
c) organiczne, metaboliczne uszkodzenie centralnego układu nerwowego pod postacią zaburzeń funkcji mięśni, równowagi lub koordynacji,
d) padaczka (wszystkie postacie),
e) poważne upośledzenia funkcji mowy,
f) inne choroby układu nerwowego upośledzające sprawność ustroju;
6) choroby układu krążenia:
a) stany chorobowe mięśnia sercowego lub ich następstwa z objawami niewydolności krążenia,
b) niestabilna choroba niedokrwienna mięśnia sercowego,
c) niewyrównane wady serca, wrodzone lub nabyte,
d) zaburzenia rytmu serca o istotnych następstwach hemodynamicznych,
e) nadciśnienie tętnicze lekooporne i z powikłaniami narządowymi,
f) tętniaki i żylaki oraz ich następstwa upośledzające krążenie,
g) miażdżyca naczyń upośledzająca sprawność ustroju,
h) zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń,
i) inne choroby układu krążenia upośledzające sprawność ustroju;
7) choroby układu oddechowego przebiegające z niewydolnością oddechową lub oddechowo-krążeniową;
8) choroby układu pokarmowego:
a) czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
b) marskość wątroby,
c) choroby trzustki upośledzające jej czynność wydzielniczą,
d) przepukliny brzuszne,
e) inne choroby układu pokarmowego upośledzające sprawność ustroju;
9) choroby układu moczowo-płciowego:
a) wszystkie postacie zapalenia nerek powodujące ich niewydolność,
b) nerczyce,
c) inne choroby układu moczowo-płciowego upośledzające sprawność ustroju;
10) ciąża, w zakresie określonym w przepisach o pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet;
11) choroby skóry o znacznym nasileniu upośledzające sprawność ustroju;
12) choroby układu kostno-mięśniowego:
a) częściowy lub całkowity brak kończyny górnej lub dolnej,
b) brak palców upośledzający zdolność wykonywania pracy,
c) nawykowe zwichnięcia dużych stawów,
d) inne choroby układu ruchu upośledzające w znacznym stopniu sprawność ustroju;
13) choroby narządu słuchu i równowagi:
a) zaburzenia ostrości słuchu, gdy szept jest słyszalny z odległości mniejszej niż 3 metry dla ucha gorzej słyszącego (badanie audiometryczne 0,5-2 kHz ubytek słuchu do 30 dB dla ucha lepiej słyszącego i do 40 dB dla drugiego ucha),
b) zaburzenia równowagi,
c) inne choroby narządu słuchu, równowagi, nosa, gardła i krtani upośledzające w znacznym stopniu sprawność ustroju;
14) choroby narządu wzroku:
a) zaburzenia ostrości wzroku:
– dla osób wykonujących pracę w dziale pokładowym lub prace nawigacyjne: bez korekcji ostrość wzroku jednego oka mniejsza niż 0,5 dla każdego oka, chyba że szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe korygują ostrość każdego oka do jedności,
– dla innych osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej: bez korekcji ostrość wzroku mniejsza niż 0,1 dla każdego oka, chyba że szkła korekcyjne lub soczewki korygują ostrość każdego oka do co najmniej 0,5,
b) daltonizm,
c) inne choroby narządu wzroku upośledzające w znacznym stopniu jego czynność;
15) inne choroby lub ułomności upośledzające w znacznym stopniu sprawność ustroju.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania OGUK i Marynarzy do Świadectwa Zdrowia...

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: