Promieniowanie jonizujące badania we Wrocławiu

Badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące obejmują wiele grup zawodowych, szczególnie personelu służby zdrowia /dentyści, technicy rtg czy pielęgniarki pracujące przy ramieniu C różnych urządzeń diagnostycznych/. Zastosowanie promieniowania jonizującego w medycynie jest naprawdę bardzo szerokie.

Czyli w praktyce dotyczy to najczęściej służby zdrowia : stomatologów, techników rtg, lekarzy radiologów czy niektóre pielęgniarki.


Ponieważ Inspektorzy Pracy coraz częściej sprawdzają prawidłowość wykonania tych badań, celowe jest krótkie przypomnienie kilku podstawowych zasad z nimi związanych.

Podstawą prawną jest USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe)(Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689) oraz Kodeks pracy.


Od Przychodnia Medycyny Pracy Wrocław

Artykuł Ustawy 10. 1. zawiera normę, że Pracownik może być zatrudniony w warunkach narażenia po orzeczeniu braku przeciwwskazań do takiego zatrudnienia wydanym przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje, zwanego dalej "uprawnionym lekarzem".


Dalej Art. 10. 2. precyzuje uprawnienia lekarza : Kwalifikacje uprawnionego lekarza, tryb wydawania i przechowywania orzeczeń oraz rodzaje i częstotliwość badań stanu zdrowia pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia określają przepisy prawa pracy

W praktyce są to lekarze z tzw "Jotką" J - lekarz, który odbył przeszkolenie w zakresie badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego,

Lekarz ten , musi mieć zapewniony dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego wydania orzeczenia o zdolności tych pracowników do wykonywania określonej pracy. Dotyczy to również informacji o warunkach środowiskowych w danym miejscu pracy.

W Artykule 26 Ustawy. są wymienione niektóre obowiązki Pracodawcy : Kierownik jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracowników w warunkach narażenia jest obowiązany zapewnić: /między innymi/ 1) opiekę medyczną pracownikom oraz niezbędne środki ochrony indywidualnej i sprzęt dozymetryczny, stosownie do warunków narażenia;Zakres badań profilaktycznych jest ściśle związany z narządami krytycznymi narażonymi na promieniowanie jonizujące. Jest to przede wszystkim badanie ogólne , ze zwróceniem uwagi na skórę oraz okulistyczne z oceną soczewek.

Z badań pomocniczych obowiązkowa jest morfologia krwi z rozmazem i płytkami krwi oraz retikulocytami.

Należy pamiętać, że promieniowanie jonizujące jest czynnikiem rakotwórczym.

Istotną normę zawiera Artykuł 31. 1. Prawa Atomowego - jest to obowiązek skierowania na badania lekarskie w przypadku potwierdzonego przekroczenia dawek granicznych /którejkolwiek/.

Częstotliwość maksymalna badań to 3 lata, ale w przypadku sumowania się czynników szkodliwych np /substancje do dezynfekcji czy inne związane ze służbą zdrowia/ jest to 2 lata lub nawet krócej.

Na pisemny wniosek pracownika, pracodawca jest zobowiązany do przedłużonej obserwacji poza okres pracy zawodowej /czyli wykonywania badań/. Promieniowanie jonizujące jest również czynnikiem zaburzającym rozrodczość ( działanie genotoksycznym oraz teratogenne)

Jako ciekawostkę można podać normę stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych Art. 33:

Wymaga to uzasadnienia, które jest oparte na przewadze oczekiwanych korzyści zdrowotnych dla pacjenta lub społeczeństwa nad uszczerbkiem zdrowotnym, który ekspozycja może spowodować. Norma jak widać zależna od aktualnej wiedzy medycznej i subiektywnej ocenie lekarza.

Promieniowanie jonizujące Badania uprawniony lekarz medycyny pracyYou might like these

Badania okresowe promieniowanie jonizujące

Badania okresowe w narażeniu na promieniowanie - Masz coś ciekawego?

Jeżęli masz coś ciekawego na temat badań profilaktycznych /jak przebiegały Twoje badania okresowe na promieniowanie jonizującego u lekarza medycyny pracy/ podziel się z Nami.

Do you have a great story about this? Share it!

[ ? ]

Zdjęcie - zalecane[ ? ]

 

Click here to upload more images (optional)

Author Information (optional)

To receive credit as the author, enter your information below.

(first or full name)

(e.g., City, State, Country)

Submit Your Contribution

  •  submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poznaj zasady badań osób narażonych

Od Przychodnia Medycyny Pracy Wrocław
Od 24 lip 2012 Badania Wysokościowe Wrocław

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: