Prawnik kwestionuje pieczatke Lekarza

by Agnieszka
(Wrocław)

Pozwoli Pan, że zapytam o jeszcze jedna kwestie jeśli chodzi o orzeczenia dla kierowców. Prawnik mi zakwestionował pieczątkę z kodem lekarza . Według ustawy powinna ona wyglądać tak

XX/X…/XX XXXXXXXX

I tak jest w ustawie dokładnie A/B/C/D

A u Pana i wielu innych lekarzy kod jest w ładnych krateczkach

Xx 1-j-t-k

I prawnik mi powiedział że tak nie powinien wyglądać kod lekarza że nie powinien być dzielony – myślnikami a tylko /

Nie orientuje się Pan, jak wielkie to ma znaczenie? Bo powiem szczerze dla mnie to paranoja, ale podobno prokurator może podważyć taka pieczątkę tylko, że ja za bardzo nie znam ustaw z dziedziny medycyny pracy?

Odpowiedź
@Najprawdopodobniej, ten prawnik myli pieczątkę lekarza uprawnionego do badań kierowców z pieczątką lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

Często są sytuacje, że obie pieczątki są wymaganie na orzeczeniach. W razie dalszych wątpliwości można się zwrócić do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy o dalsze wyjaśnienie. We Wrocławiu znajduje się on na ulicy Oławskiej 14

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Lekarz medycyny pracy Badania okresowe.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: