Praca na wysokosci do 3 metry

by Dariusz
(Wrocław)

Normy dla pracy na wysokości do 3 metrów

Normy dla pracy na wysokości do 3 metrów

Badania wysokościowe a praca na wysokości do 3 metry.
Prace te wymagają mniejszego zakresu badania i w zasadzie badania mogły być wykonane tylko przez lekarza medycyny pracy.

Oczywiście dotyczy się to osób o dobrym stanie zdrowia. Również, ze wskazań zdrowotnych lekarz może Cię skierować na konsultację okulistyczną, laryngologiczną lub neurologiczną.

Nie ma także ograniczenia częstotliwości badań do maksymalnie 12 miesięcy po 50 roku życia.

Planowana jest jednak ważna nowelizacja, gdzie wszystkie prace na wysokości powyżej 1 metra będą traktowane tak, jak obecnie prace powyżej 3 metrów. Niestety upadki z niższej wysokości bywają również śmiertelne lub często kończą się trwałym kalectwem.

Oznaczać to będzie obligatoryjne przejście przez pracowników pełnego zakresu badania profilaktycznego w zakresie konsultacji lekarskich /neurolog, okulista oraz laryngolog/.

Ze wskazówek metodycznych na dzień dzisiejszy /marzec 2013/ wynika, że przy pracy do 3 metrów możesz nosić okulary.

Widzenie obuoczne jednak nie musi być zachowane, co teoretycznie dopuszcza osoby z zezem, jednooczne czy z innymi podobnymi schorzeniami narządu wzroku zaburzającymi stereopsję.

Prace w tym narażeniu wykonywane są najczęściej przez pracowników budowlanych, ale często również przez personel sprzątający np mycie okien wymagające korzystania ze stołków, drabin itp.

Ponieważ zakres badania przy Pracy na wysokości do 3 metrów ma się zmienić, niedługo te informacje mogą być nieaktualne.

Dokonam wtedy niezwłocznie aktualizacji tej podstrony.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania wysokościowe.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: