Praca na wysokości pow. 3m - Kierownik Budowy

by Krzysztof
(gdzieś z Polski)

Zasady BHP na budowach i robotach budowlanych

Zasady BHP na budowach i robotach budowlanych

Czy osoba pełniąca funkcję Kierownika Budowy/Robót musi posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości powyżej 3 metrów, wystawione przez Medycynę Pracy?
pozdrawiam
Odpowiedź znajdziesz w filmiku powyżej.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania wysokościowe.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: