Ponowne badania wstepne do Zakladu pracy

by Magda
(Wrocław)

Możliwość zwolnienia z wstępnych badań lekarskich do pracy

Możliwość zwolnienia z wstępnych badań lekarskich do pracy

Ponowne badania wstępne do tego samego zakładu pracy, po rocznej przerwie w innej firmie.Uwaga: ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy w 2014 roku dopuszcza pewną możliwość uznania badań okresowych zrobionych w poprzedniej firmie dla potrzeb kolejnego pracodawcy.

Dzień dobry,
Chciałam zadać pytanie odnośnie badań okresowych. Jestem pracownikiem. W roku 2008 pracowałam w firmie X, zrobiłam badania i ich ważność jest do
2011r.

W roku 2009 przeniosłam się do firmy Y. Tam również wykonałam badania. A w roku 2010 znów wróciłam do pracy w firmie X,

czy w związku z tym musiałam ponownie wybrać się na badania okresowe, skoro robiłam je w
tej firmie w 2008 roku a ich ważność jest do 2011?

Nie wiem, czy na tym portalu można prosić o tego typu porady, ale będę zobowiązana za odpowiedź.
Z góry dziękuję, pozdrawiam,

Artykuł 229 Kodeksu pracy zawiera normę, którą cytuję
"Badaniom wstępnym nie podlegają osoby, przyjmowane ponownie do tego samego Pracodawcy, na to samo stanowisko lub takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę, zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy poprzedniej umowy z tym pracodawcą.


Moja Odpowiedź
Ponieważ przerwa wynosi tutaj około roku, nie spełnia Pani warunku bezpośredniości kolejnej umowy i jeszcze raz trzeba zrobić badania wstępne do tego samego zakładu pracy.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania okresowe wstępne i kontrolne.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: