Offshore Survival Courses

by Dariusz Kraśnicki
(Wroclaw Żernicka 215)

Offshore Survival Courses in Falck Nutek Aberdeen Scotland

Offshore Survival Courses in Falck Nutek Aberdeen Scotland

Każda osoba chcąca pracować na platformach wiertniczych UK Gas&Oil na Morzu Północnym musi przejść Offshore Survival Course.

Odbywa się on co 4 lata i związany jest z ewentualną koniecznością ewakuacji helikopterem z platformy wiertniczej. Również w czasie zagrożenia konieczne jest obycie z trawami oraz kamizelkami ratunkowymi.

Trening trwa 3 dni w Falck Nutek Aberdeen, jest bardzo intensywny fizycznie, szkolony będziesz z umiejętności ewakuacji z platformy, wspinania się po siatkach ratunkowych, jak również podstaw zabezpieczenia przeciwpożarowego /użycie różnych urządzeń typu "breathing apparatus". .

Na koniec jest bardzo realistyczna symulacja ewakuacji z tonącego helikoptera, czyli "helicopter underwater escape simulation"
Underwater evacuation (BRIEFING)
Różne firmy mają najróżniejsze wymagania, jeżeli chodzi o twój stan zdrowia w trakcie kursu, ale w tym przypadku musisz mieć świadectwo zdrowia, od lekarza uprawnionego.

Dawniej, te certyfikaty nazywały się UKOOA /od skrótu nazwy: the United Kingdom Offshore Operators Association (OGUK - UKOOA)/ W chwili obecnej jest to UK Gas&Oil, który prowadzi online register dla swoich lekarzy.

Typowe moje badanie lekarskie polega na:
zebraniu dość obszernego wywiadu lekarskiego, szczególnie dotyczącego twojego stylu życia, przeszłości zawodowej itp.

Następnie oceniam wynik badania moczu oraz twój wzrost i wagę. Ważne są prawidłowe wyniki BMI /Body Mass Index (BMI) calculation/.

Z badań ogólnych przeprowadzam między innymi
Pomiar ciśnienia krwi
Podstawowe testy oceny narządu wzroku
Audiometrię tonalną
Spirometrię
Podstawową ocenę wydolności organizmu oraz neurologiczną.

Oczywiście mogę zlecić każde inne badanie laboratoryjne lub konsultację dodatkową, jeżeli będzie ona niezbędna dla oceny twojej zdolności do uczestnictwa w kursie przetrwania /Offshore Survival Courses/

Na koniec wydaję stosowny Uk Gas&Oil Health Medical.
Jest on z reguły ważny 2 lata i nieograniczony /urestricted/. Natomiast jakiekolwiek ograniczenia muszę uzgodnić z medical advisor danego Operatora.

Od 18 mar 2013 Oil & Gas UK medicals


A typical medical examination in my Surgery in Wroclaw will begin with you filling out an extensive form on your medical history, and lifestyle e.g. smoking habits, drugs abuse, alcohol consumption, exercise etc. After this there will be a:
General Urine check
Height and weight and resultant calculation of your Body Mass Index (BMI) - Obesity is very important because of the need for helicopter evacuation

Blood pressure
Basic eye sight test /Visual acuity, monocular vision etc/
Lung capacity check - Respiratory system is very important and requires no ongoing treatment.

Hearing test /important to hear safety announcements/
Od 18 mar 2013 Oil & Gas UK medicals

A physical examination by a certified doctor Krasnicki Dariusz - check stature, listen to your breathing, reflexes etc.

I will also discuss the form you filled in, and carry out any additional checks I think shoud they be necessary e.g. blood sample if required

Every employee offshore must hold a valid Certificate of Offshore Survival Training
Unrestricted Certificate of examination is given before that workshop.

Refresher courses are required every 4 years.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania OGUK i Marynarzy do Świadectwa Zdrowia...

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: