Nowe wytyczne wzroku kierowcy IMP w Łodzi

by Andrzej
(gdzieś w Polsce)

Najnowsze wytyczne Instytutu Medycyny pracy w Łodzi

Najnowsze wytyczne Instytutu Medycyny pracy w Łodzi

Czy przejdziesz badania na kierowcę auta służbowego kategorii B mając zeza oraz związany z tym brak widzenia przestrzennego?Witam!

Proszę Pana o komentarz do najnowszych wytycznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi z dnia 25.04.2016r. Czy osoby nie mające zachowanego widzenia obuocznego (zez) mogą prowadzić samochód służbowy w ramach obowiązków służbowych?

Mam wątpliwości gdyż w tabeli stanowiącej część tych wytycznych dla osób użytkujących samochód służbowy kat.B jako narzędzie pracy nie podlegającym przepisom ustawy o transporcie drogowym w polu ostrość wzroku do dali widnieje zapis "widzenie obuoczne V=0,5.

Bardzo proszę o odpowiedź czy mam szansę na odwołaniu w WOMP-ie.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania kierowców.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: