Norma słuchu dla ochroniarza

by Anonim
(gdzieś w Polsce)

Norma słuchu dla pracowników ochrony

Norma słuchu dla pracowników ochrony

Czy przejdę badania na kwalifikowanego pracownika ochrony?Mam niedosłuch, nie słyszę szeptu z odległości 3m, korekcja aparatami duchowymi.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania ochroniarzy.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: