Negatywne orzeczenie Zus i co dalej ?

by Jackie
(gdzieś w Polsce)

Negatywne orzeczenie ZUS o zdolności do pracy sprzeczne ze stanem faktycznym i co dalej robić ?

Komisja lekarska ZUS, mimo mego odwołania orzekła,że jestem całkowicie zdolny do pracy;ostatnio pracowałem jako wychowawca internatu.

Tymczasem moi lekarze tj.psychiatra i psycholog zgodnie uważają,że nie jestem zdolny do żadnej pracy.Mam przewlekle i znaczne zaburzenia depresyjno - lękowe,fobię
spoleczną,zaburzenia osobowośći i zachowania oraz uszkodzenia OUN.

W tej sytuacji zapewne lekarz medycyny pracy nie wyda mi zaświadczenia zezwalającego na jakąkolwiek pracę.-Co w takiej sytuacji dalej robić?

Moja odpowiedź
Od komisji ZUS można odwołać się do sądu pracy.

WIEM,ŻE MOŻNA DO SĄDU,ALE Z PEWNYCH POWODÓW NIE SKORZYSTAM Z TEJ MOŻLIWOŚCI.
ALE ZAŁÓŻMY,ŻE SKŁADAM POZEW I PRZEGRYWAM (BO NASZE SĄDY SĄ RÓWNIE NIEPRZEWIDYWALNE
JAK ZUS,O CZYM WIEM Z AUTOPSJI). I CO WTEDY?

Może Pan szukać jakiejś pracy na którą pozwoli stan zdrowia lub pójść na tzw kuroniówkę.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania okresowe wstępne i kontrolne.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: