Comments for Mogę, czy nie mogę?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 28, 2015
Rating
starstarstarstarstar
Niedoczynność tarczycy
by: Anonymous

Niedoczynność tarczycy jeszcze przed rozpoczęciem pracy na morzu sama w sobie jest przeciwwskazaniem zdrowotnym i wyklucza profesję marynarza.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania OGUK i Marynarzy do Świadectwa Zdrowia...

Return to Mogę, czy nie mogę?.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: