Ile trwają badania kwalifikowanych pracowników ochrony?

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław Żernicka 215)

Czas trwania badań pracowników ochrony

Czas trwania badań pracowników ochrony

Ile czasu zajmują kompleksowe badania lekarskie oraz psychologiczne kwalifikowanych pracowników ochrony?

Obejrzyj filmik, pokazujący jak długo trwało to kiedyś, kiedy monopol miały placówki resortowe oraz budżetowe wojewódzkie ośrodki medycyny pracy.

W chwili obecnej uważam, że przy właściwej organizacji pracy, pracownik ochrony nie powinien spędzić w przychodni dłużej niż 2 godziny. Oczywiście dużo zależy od indywidualnej zdolności do szybkiego rozwiązania testów psychologicznych, jak również dobrego ogólnego stanu zdrowia.

W przypadku pewnych odchyleń od przeciętnej, również wydłuży się czas badań lekarskich lub psychologicznych.Jeżeli masz godną polecenia placówkę psychologiczną bądź medyczną, w której cała procedura przebiega sprawnie i rzetelnie, to możesz opisać ją w komentarzu do tego artykułu.

Szczególnie zależy mi na firmach, które przetestowałeś osobiście, z pozytywnym skutkiem.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania ochroniarzy.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: