I kategoria wzroku - interpretacja lekarza

by Tadeusz R
(Warsaw)

Szanowny Panie Doktorze,

zwracam się do Pana jako eksperta również od medycyny transportu kolejowego z prośbą o odpowiedź na moje pytanie w kwestii sposobu, w jaki lekarze okuliści interpretują wymogi dotyczące wzroku zawarte w ustawach regulujących wykonywanie różnego rodzaju zawodów, a mianowicie, kiedy mogą stosować wyjątki pomimo pewnych niezgodności wzroku badanego kandydata z prawnymi normami?

Planuję zostać maszynistą pociągów metra. Od kandydatów na to stanowisko, zgodnie z nowym rozporządzeniem MI, wymagana jest tzw. "I kategoria wzroku", a mówiąc dokładniej: Badania wstępne - bez korekcji: 0,8/0,8; pole widzenia: prawidłowe; widzenie obuoczne: prawidłowe; barwy: prawidłowe (warto podkreślić, że na badaniach wstępnych nie są brane pod uwagę wartości z korekcją,

przez pierwsze dwa lata maszynista metra nie może używać ani okularów ani soczewek).

Natomiast podczas kolejnych badań wymogi są następujące: bez korekcji/z korekcją: 0,8/0,8 lub 1,0/0,5. Mam wadę wzroku w prawym oku: astygmatyzm +1,25 (lewe oko w normie - 1,0 bez niczego), natomiast bez korekcji jestem w stanie odczytać na tablicy Snella: 1,0 (lub 1,25) lepszym okiem, a słabszym maksymalnie 0,6 (podkreślam, że zarówno barwy, pole widzenia jak i widzenie obuoczne przestrzenne jest w moim przypadku prawidłowe).

Czy wobec tego mam jakąkolwiek szansę otrzymać I kategorię wzroku (nawet gdybym się odwołał od ewentualnej negatywnej opinii) czy chodzi po prostu o to, że maszynista musi mieć bezwzględnie bardzo dobry wzrok,

a wszelkie wady wzroku oznaczają dyskwalifikację?
Czy wzrok 0,8/0,8 jest równoważny (daje taki sam efekt) z 1,0/0,5, co pozwoli mi na zostanie maszynistą bez problemu?
Dodam jeszcze, że te słabsze oko w żaden sposób nie wpływa negatywnie na to lepsze, bez okularów i zakrywania (z obu oczu jednocześnie) czytam bez problemu najniższe linie na tablicy.

Z góry dziękuję za udzieloną odpowiedź.

Pozdrawiam

Tadeusz
motorhead80t@gmail.com

Odpowiedź
Raczej będą problemy już przez sam fakt korekcji.
Nie znam praktyki placówki, gdzie badają kandydatów na maszynistów metra, ale wymagania dla kandydatów są dużo większe i sądzę,że jednostka odwoławcza podtrzyma orzeczenie pierwotne.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania okresowe wstępne i kontrolne.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: