Guz mózgu a badania profilaktyczne

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław 54-510 Żernicka 215)

Badanie histopatologiczne guza mózgu

Badanie histopatologiczne guza mózgu

W tym wideo opowiem Ci jaki wpływ może mieć operacja łagodnego guza mózgu na późniejsze orzeczenia do pracy po badaniach profilaktycznych oraz do prawa jazdy.

Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od zapytania mojego widza.
..
Dzień Dobry,

Sprawa z którą się do Pana Doktora zwracam dotyczy wydania orzeczenia do pracy.

Będąc pracownikiem sektora wydobycia nafty i gazu zawsze świadectwa te uzyskiwałem w Gdyni,

Niejako od ręki również stosowny brytyjski certyfikat i nigdy nie miałem problemu z ich uzyskaniem.

Ten obecnie trwający rok przyniósł mi niestety początkowo zatrważającą diagnozę „Guz Mózgu”. W następstwie przyjętego sposobu leczenia guz został zoperowany na początku 2014 przez zespół Prof. Harata, w 10 Zespolonym Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy.

Lekarzem prowadzącym był Neurochirurg. Zoperowany guz okazał się zmianą łagodną ”torbiel skórzasta” co potwierdzają załączone wyniki h-p i opinia onkologa. Zdaniem lekarza operującego/prowadzącego jestem wyleczony, zdolny do powrotu do pracy, –w załączeniu wypis ze szpitala i oświadczenie Neurochirurga z lipca 2014.

Niestety w procesie badań, Neurolog konsultant nie zgodził się z opinią Neurochirurga i zasugerował iż mój okres rekonwalescencji powinien być znacznie dłuższy tj. powinien trwać do Listopada/Grudnia’14. (w załączeniu oświadczenie neurologa z lipca 2014). Neurolog konsultant zakładał iż należy odczekać jeszcze kilka miesięcy, aby wykluczyć epilepsję jako reperkusję po ingerencji chirurgicznej.

Dodatkowo lekarz Neurolog rekomendował ponowną wizytę u Neurochirurga i rozpoczęcie terapii zapobiegawczej poprzez przyjmowanie prewencyjne środków anty-epileptycznych.

Moja rewizyta w Bydgoskim szpitalu zaowocowała
jedynie poprawionym oświadczeniem neurochirurga
i komentarzem-przypomnieniem, iż rejon móżdżku nie jest rejonem epilepsjogennym, a prawdopodobieństwo pojawienia się padaczki w moim przypadku jest równe prawdopodobieństwu pojawienia się padaczki u osób zdrowych.

Jak łatwo przypuszczać lekarz medycyny pracy nie zgodziła się na wydanie mi orzeczenia i uznała iż i tak mam szczęście, bo żyję, a mój kres rekonwalescencji powinien być 12 miesięczny.


W pełni zgadzam się z opinią, co do szczęścia, stąd na mocy przysługującego mi prawa złożyłem wniosek do Wyższej komisji odwoławczej w sprawie negatywnej dla mnie decyzji.

Moje więc prośba i pytanie do Pana Doktora jest następujące.

Czy istnieją w przepisach również cezury czasowe,które nakazują okres karencji i nie pozwalają na wydanie świadectwa?

Jeśli nie ma takowych ograniczeń, czy nie zechciał by pan Doktor zapoznać z załączoną dokumentacją i odpowiedzieć mi na pytanie jakie są moje szanse na zyskanie świadectwa zdrowia w pana przychodni w świetle opisanych wydarzeń.
....

Generalnie jedyne przepisy jakie znalazłem i pasujące
do podobnej sytuacji dotyczą badań kierowców
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU NERWOWEGO, W TYM PADACZKI
i je zacytuję:

1. W zakresie układu nerwowego uwzględnia się
choroby obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego oraz zaburzenia neurologiczne związane z interwencją chirurgiczną skutkującą uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, w zależności od skutków czynnościowych
(zaburzeń świadomości, zaburzeń czucia, zaburzeń motorycznych, zaburzeń postawy ciała, zaburzeń równowagi i koordynacji ruchowej, dysfunkcji percepcji wzrokowej i słuchowej).

W ocenie należy również uwzględnić zagrożenia wynikające z charakteru schorzenia, niebezpieczeństwo progresji zaburzeń neurologicznych i pogorszenia się stanu zdrowia.

2. W przypadku schorzeń neurologicznych może być wymagana opinia lekarza neurologa, w przypadku padaczki opinia lekarza neurologa jest konieczna.

Według mnie kluczowy jest zapis, że
4. Zdolność do kierowania pojazdami osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy, u której stwierdzono strukturalną zmianę śródmózgową lub śródczaszkową, podlega ocenie indywidualnej przez lekarza neurologa.

Lekarz neurolog może określić wymagania dotyczące dalszej obserwacji lekarskiej oraz wskazać okres, w którym osoba posiadająca prawo jazdy nie może kierować pojazdami.
...
Czyli w tym przypadku lekarz neurolog skorzystał ze swojego prawa i wskazał na okres półroczny niezdolności do pracy.

Skonsultowałem ten przypadek z moim neurologiem i również On podjąłby podobną decyzję.
..
Pomimo, ze guz był łagodny, to każda ingerencja na OUN
wymaga jakiejś obserwacji, w którym kierunku sprawa się rozwinie.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania okresowe wstępne i kontrolne.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: