Brak adnotacji o pracy na wysokosci?

by Anonim
(Wrocław)

Jestem studentką pierwszego roku Akademii Morskiej w Gdyni. W dniu .07.2011 roku uzyskałam w państwa Przychodni Medycyny Pracy, przy ulicy Żernickiej 215b, we Wrocławiu, Morskie Świadectwo Zdrowia.

Jednak okazało się, że nie posiada ono adnotacji o możliwości wykonywania pracy na wysokości. Uczelnia po zweryfikowaniu tego dokumentu poprosiła o uzupełnienie brakującego zaświadczenia.

I stąd moje pytanie : Dlaczego brakuje tej adnotacji na Morskim Świadectwie Zdrowia? Pamiętam, iż dostarczałam wszystkie niezbędne zaświadczenia, potrzebne do uzyskania tego świadectwa. Między innymi zaświadczenia od okulisty, laryngologa i neurologa.


Proszę o informację, w jaki sposób można uzupełnić to świadectwo.


Sprawa jest dla mnie pilna, serdecznie proszę o szybką odpowiedź.


Z poważaniem,

Odpowiedź
We wzorze tego świadectwa nic nie mowy o pracy na wysokości.
Jest to jakaś wewnętrzna dodatkowa adnotacja dla potrzeb tej uczelni i jeżeli Pani taką chce, to możemy bez problemu uzupełnić

Proszę się dowiedzieć czy ma być to w języku angielskim czy w polskim?

Proszę tylko zabrać orzeczenie do uzupełnienia

Dziękuję za szybką odpowiedź.

Rozumiem, że mogę przyjechać do przychodni w celu uzupełnienia Morskiego Świadectwa Zdrowia, które już posiadam.
Uczelnia nie narzuca języka, adnotacja może być zarówno w języku polskim, jak i w angielskim.

Czy w związku z tym , 04 maja, pana gabinet będzie czynny ?

Z poważaniem,

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania OGUK i Marynarzy do Świadectwa Zdrowia...

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: