Badania kosmetologa

by black
(gdzieś w Polsce)

Od 4 lutego 2012 Książeczka Zdrowia
Z wykształcenia jestem kosmetologiem/ kosmetyczką, chciałabym się dowiedzieć jaki jest zakres badań okresowych dotyczących mojej przyszłej pracy, gdyż nie pracuję jeszcze w zawodzie.

Praca dotyczy oczywiście zabiegów kosmetycznych gdzie może dojść do przerwania ciągłości naskórka. Bardzo proszę o odpowiedź.

Odpowiedź
@Zakres profilaktycznych badań wstępnych /wynikających z Kodeksu pracy/ zależy od narażeń stwierdzonych przez służby BHP na tym konkretnym stanowisku pracy. Tak więc konkretną decyzję lekarz podejmie po obejrzeniu skierowania od pracodawcy, gdzie ta informacja powinna być zawarta.
Od 4 lutego 2012 Książeczka Zdrowia

Z pewnością należy też wykonać dodatkowo badania do celów sanitarno epidemiologicznych.
Reasumująć, po prostu pójść do lekarza ze skierowaniem, a on podejmie stosowną decyzję, co do zakresu badań wstępnych.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania okresowe wstępne i kontrolne.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: