Post Your Comment For:

Badania do szkoły branżowej na cukiernika

(optional)

Rate This Page


Changed your mind? Decided not to comment right now?

Return to Badania do szkoły branżowej na cukiernika.

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania lekarskie uczniów.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: