Badania lekarskie oraz  psychologiczne do koncesji na broń we Wrocławiu

Obejrzyj filmik, w którym wyjaśniam zasady badań do koncesji na broń.


Zapytanie mojego widza Witam.

Jestem w trakcie ubiegania się o koncesję na sprzedaż broni i amunicji.

Proszę o informację, czy mogę u Państwa zrobić badania lekarskie (uprawniony psycholog, psychiatra) i otrzymać odpowiednie zaświadczenie.

Pozdrawiam


Kluczowym jest tutaj artykuł 11 ustęp 1 i 2 Ustawy   z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Nieco parafrazując: Wraz z wnioskiem, o którym mowa na wstępie, przedsiębiorca przedkłada orzeczenia lekarskie i psychologiczne, stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania działalnością objętą zakresem koncesji oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie  co najmniej średnie i przygotowanie zawodowe do kierowania działalnością określoną w koncesji

 – wystawione dla osób umocowanych do kierowania działalnością koncesjonowaną (art. 8 ust. 1 ustawy).

Orzeczenia lekarskie i psychologiczne muszą być wydane na drukach stanowiących załączniki do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r.  w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych  przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 150, poz. 1246). 


  • Orzeczenia ważne są 3 miesiące od daty ich wystawienia
    więc, nie przychodź na badania przed tym terminem, bo nie zostaną one uznane przez Policję.

You might like these


Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: