Badania lekarskie i psychologiczne do koncesji na broń we Wrocławiu

Obejrzyj filmik, w którym wyjaśniam zasady badań do koncesji na broń.

Zapytanie mojego widza Witam.

Jestem w trakcie ubiegania się o koncesję na sprzedaż broni i amunicji.

Proszę o informację, czy mogę u Państwa zrobić badania lekarskie (psycholog, psychiatra) i otrzymać odpowiednie zaświadczenie.

Pozdrawiam


Kluczowym jest tutaj artykuł 11 ustęp 1 i 2 Ustawy   z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym


Nieco parafrazując: Wraz z wnioskiem, o którym mowa na wstępie, przedsiębiorca przedkłada orzeczenia lekarskie i psychologiczne, stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania działalnością objętą zakresem koncesji oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie  co najmniej średnie i przygotowanie zawodowe do kierowania działalnością określoną w koncesji

 – wystawione dla osób umocowanych do kierowania działalnością koncesjonowaną (art. 8 ust. 1 ustawy).


Orzeczenia lekarskie i psychologiczne muszą być wydane na drukach stanowiących załączniki do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r.  w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych  przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 150, poz. 1246). 


  • Orzeczenia ważne są 3 miesiące od daty ich wystawienia.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad

Przeszukaj blogaZawsze najnowsze informacje dotyczące przepisów i badań okresowych pracowników, najczęściej w formie filmów instruktażowych w interpretacji doktora Dariusza Kraśnickiego z Wrocławia. Zapraszamy serdecznie.

Twój adres e-mail nie zostanie nigdy udostępniony nikomu innemu i służy wyłącznie do otrzymywania informacji z Naszego Serwisu. Możesz w razie czego wypisać się w każdej chwili.


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Poczekalnia Przychodni Medycyny Pracy