WYKAZ STANÓW CHOROBOWYCH, WAD I UŁOMNOŚCI

by Darek
(Wrocław Żerniki)

WYKAZ STANÓW CHOROBOWYCH, WAD I UŁOMNOŚCI STANOWIĄCYCH PRZECIWWSKAZANIE DO WYKONYWANIA PRACY NA STATKACH MORSKICH

Przeciwwskazania do pracy na morzu stanowią:

1) nowotwory złośliwe, nowotwory łagodne, jeśli z uwagi na ich wielkość lub umiejscowienie powodują zaburzenia czynności ustroju,

2) choroby zakaźne i pasożytnicze zagrażające otoczeniu oraz o znaczeniu epidemicznym,

3) nosicielstwo duru brzusznego, paradurów i czerwonki,

4) choroby układu krążenia:

a) stany chorobowe mięśnia sercowego lub ich następstwa, mogące doprowadzić do stanu niewydolności krążenia,

b) choroba niedokrwienna serca,

c) choroba nadciśnieniowa w okresie II-IV,

d) zaburzenia rytmu serca,

e) niewyrównane wady serca wrodzone i nabyte,

f) inne choroby układu krążenia upośledzające sprawność ustroju,

5) choroby naczyń:

a) miażdżyca naczyń uogólniona, upośledzająca czynność ustroju,

b) tętniaki i żylaki upośledzające krążenie,

c) zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń,

d) przetoki tętniczo-żylne,

e) inne choroby naczyń upośledzające sprawność ustroju,

6) choroby układu oddechowego:

a) gruźlica płuc,

b) inne przewlekłe choroby układu oddechowego, przebiegające z niewydolnością oddechowo-krążeniową,

7) choroby układu trawiennego:

a) choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy w okresie zaostrzenia,

b) nieżyty żołądka i jelit, wymagające stałej diety i leczenia,

c) zniekształcenia odźwiernika, żołądka lub dwunastnicy oraz rozstrzeń żołądka, w tym także stany poresekcyjne upośledzające odżywianie,

d) kamica żółciowa,

e) marskość wątroby,

f) przewlekłe zapalenia wątroby oraz uszkodzenia jej miąższu, jeśli upośledzają czynność ustroju albo wymagają stałej diety lub leczenia,

g) choroby trzustki upośledzające jej czynność wydzielniczą,

h) przepukliny brzuszne,

i) inne choroby układu trawiennego upośledzające sprawność ustroju,

8) choroby układu moczowo-płciowego:

a) wszystkie postacie zapalenia nerek i nerczyce,

b) kamica układu moczowego,

c) wszystkie postacie niewydolności nerkowej,

d) brak jednej nerki,

e) gruźlica układu moczowo-płciowego,

f) przerost gruczołu krokowego utrudniający oddawanie moczu,

g) moczenie mimowolne,

h) inne choroby układu moczowo-płciowego upośledzające sprawność ustroju,

9) choroby układu wydzielania wewnętrznego:

a) cukrzyca,

b) inne choroby układu wydzielania wewnętrznego mogące spowodować upośledzenie czynności ustroju,

10) choroby krwi:

a) choroby układu czerwonokrwinkowego: niewyrównane niedokrwistości niedoborowe,

b) choroby układu białokrwinkowego: granulocytopenie przewlekłe, ostre i przewlekłe białaczki, zespoły mielodysplacyjne,

c) skazy krwiotoczne,

d) inne choroby nowotworowe układu krwiotwórczego: chłoniaki złośliwe, szpiczak plazmocytowy i makroglobulinemia, czerwienica prawdziwa, mielofibroza,

e) choroby przebiegające z niedoborami immunologicznymi,

11) choroby układu nerwowego:

a) niedorozwój umysłowy, choroby psychiczne, narkomanie, choroba alkoholowa, charakteropatie i psychopatie z cechami utrudniającymi współżycie z otoczeniem, nerwice ze znacznym nasileniem objawów chorobowych,

b) schorzenia organiczne ośrodkowego układu nerwowego: encefalopatie pourazowe, poinfekcyjne i powstałe w następstwie zatruć - z zaburzeniami ruchowymi, czuciowymi, wegetatywnymi i psychicznymi,

c) wszystkie postacie padaczki,

d) organiczne schorzenia obwodowego układu nerwowego, uszkodzenia nerwów, splotów nerwowych, powrózków i korzonków nerwowych, rogów przednich rdzenia kręgowego, na tle urazowym, toksycznym i infekcyjnym, ze stałymi zaburzeniami ruchowymi, czuciowymi lub (i) wegetatywnymi,

e) inne choroby układu nerwowego upośledzające sprawność ustroju,

12) choroby układu ruchu:

a) niedorozwój fizyczny znacznego stopnia,

b) wrodzone, rozwojowe i nabyte wady i ułomności kości, stawów i mięśni z zaburzeniami statyki i dynamiki ciała utrudniające wykonywanie pracy,

c) deformacje kości i stawów, przykurcze, niedowłady i zaniki mięśniowe upośledzające sprawność fizyczną,

d) brak kończyny lub części kończyny uniemożliwiający wykonywanie zawodu,

e) gruźlica kości i stawów, zapalenie szpiku kostnego, gościec stawowy ostry, pierwotnie przewlekły i zniekształcająco-wytwórczy,

f) inne choroby kości, stawów i mięśni o ciężkim przebiegu,

g) inne choroby układu ruchu upośledzające sprawność ustroju,

13) wady i choroby narządu wzroku:

a) wady wzroku:

osoby wykonujące pracę w dziale pokładowym:

- dla oficerów i marynarzy podejmujących pracę na morzu lub o stażu pracy na morzu poniżej 10 lat - bez korekcji ostrość wzroku jednego oka mniejsza niż 0,5 przy ostrości wzroku drugiego oka mniejszej niż 0,8 (sumarycznie mniejszej niż 1,3), chyba, że szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe korygują ostrość wzroku każdego oka do jedności,

- dla oficerów i marynarzy o stażu pracy na morzu powyżej 10 lat - bez korekcji ostrość wzroku mniejsza niż 0,3 dla każdego oka, chyba że szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe korygują sumaryczną ostrość wzroku do co najmniej 1,6,

inne osoby: podejmujące pracę na morzu lub o stażu pracy na morzu poniżej 10 lat - bez korekcji ostrość wzroku mniejsza niż 0,3 dla każdego oka, chyba że szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe korygują ostrość wzroku każdego oka do co najmniej 0,8,

b) daltonizm,

c) jaskra, zapalenie tęczówki, przewlekłe choroby naczyniówki, siatkówki i nerwu wzrokowego,

d) inne choroby narządu wzroku upośledzające w znacznym stopniu jego czynność,

14) choroby narządu słuchu, równowagi, nosa, gardła i krtani:

a) niedosłuch odbiorczy lub przewodzeniowy, gdy szept jest słyszalny z odległości mniejszej niż 3 metry dla ucha gorzej słyszącego,

b) przewlekłe stany zapalne uszu, zatok przynosowych oraz krtani,

c) zespół Menier'a,

d) zaburzenia równowagi,

e) zniekształcenia twarzy, szczęki, żuchwy i podniebienia, jeśli powodują zaburzenia wymowy, oddychania lub odżywiania,

f) inne choroby narządu słuchu, równowagi, nosa, gardła i krtani upośledzające sprawność ustroju,

15) choroby zębów i przyzębia:

a) próchnica zębów,

b) znacznego stopnia braki w uzębieniu nie uzupełnione protezami,

16) choroby skóry:

a) bielactwo,

b) przewlekłe choroby skóry upośledzające sprawność ustroju lub wzbudzające odrazę w otoczeniu.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania OGUK i Marynarzy do Świadectwa Zdrowia...

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: