Ustawa o zatrudnieniu Niepelnosprawnych

by Joanna
(gdzieś w Rzeczypospolitej)

Witam,
Piszę o pomoc następującej sprawie:

Jak mam rozumieć w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pojęcie badanie specjalistyczne?

Pytam, gdyż ostatnio miałam następującą sytuację:
Jestem zatrudniona w firmie szkoleniowej, w której pracuję od poniedziałku do piątku oraz co drugi weekend. Dodam, że jestem osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Ze względu na moje schorzenie
muszę co najmniej 2 razy do roku być na wizycie kontrolnej u lekarza specjalisty (lekarz rehabilitant). Lekarz ten przyjmuje w innym mieście niż obecnie mieszkam. Dojazd do niego pociągiem zajmuje mi przynajmniej 3 godziny. Ostatnio miałam być na wizycie u tego lekarza o godz. 13.00, na którą zarejestrowałam si? ok. pół roku temu.

Zatem nie mogłabym być ani na
zmianie rannej ani na zmianie popołudniowej i równocześnie pojechać do lekarza. I w tej sytuacji mam pytanie, czy mam za ten dzień wykorzystać urlop czy mam prawo do dnia wolnego?
Pytam, gdyż byłam w PFRON-ie powiedziano mi, że mam prawo do dnia wolnego

i abym powołała się na art. 20 podpunkt 2) z Ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który brzmi:

Art. 20. Płatne zwolnienia od pracy
1. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma praw do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

2) w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a tak?e w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub
jego naprawy, jeżeli czynności te nie
mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Natomiast jak byłam w oddziale Państwowej Inspekcji Pracy, to nie umiano mi odpowiedzieć na to pytanie. Pan, który udzielał porad nie wiedział co w Ustawie kryje się pod pojęciem badanie specjalistyczne. Czy wizytę u lekarza specjalisty można zaliczyć pod badanie specjalistyczne?

Podobna mogłaby być sytuacja, gdy miałabym stawać na komisję lekarską? Czy wówczas też mogę się powołać na ten artykuł(oczywiście gdyby godzina, którą by mi wyznaczono na komisję, uniemożliwiałaby mi pójście do pracy)?

Czy za takie dni mam prawo do dnia wolnego, czy mam wykorzystać urlop??

@Odpowiedź
Temat jest ciekawy, ale nie jestem ekspertem od spraw niepełnosprawności oraz problemów z nią związanych.

Tym nie mniej, jeżeli ktoś potrafi rozwikłać ten problem interpretacji Ustawy o rehabilitacji] zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, to serdecznie zapraszam.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania okresowe wstępne i kontrolne.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: