Przychodnia Medycyny Pracy Zernicka 215

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław 54-510 Żernicka 215)

Medycyna Pracy 54-510 Żernicka 215 Wrocław

Medycyna Pracy 54-510 Żernicka 215 Wrocław

Choroba zawodowa, czyli co?
W przypadku niektórych zawodów choroba zawodowa jest wpisana w tzw. ryzyko zawodowe. Każdy kto wykonuje jeden z zagrożonych zawodów musi brać pod uwagę fakt, że w pewnym momencie może zachorować na skutek ekspozycji czynników szkodliwych lub uciążliwych.

Od Przychodnia Medycyny Pracy Wrocław

Dlatego też warto odpowiednio wcześniej dowiedzieć się, czy wykonywana przez Ciebie praca niesie za sobą takie ryzyko i jakie ewentualne konsekwencje się z nią wiążą.
Od Medycyna pracy Wrocław

Odpowiedzi na pytania z pewnością udzieli Ci Dariusz Kraśnicki zPrzychodni medycyny pracy na Żernickiej 215, 54-510 we Wrocławiu pod telefonem 601 775 123 . Jednak jeśli nie chcesz od razu iść do lekarza, nawet na niewinne konsultacje warto poczytać o chorobach zawodowych w Internecie oraz w ustawach w tym temacie.
Od Medycyna pracy Wrocław
Specjalne wiadomości zawarto także na stronie ZUS i właściwych dla twojego miejsca zamieszkania Urzędów Pracy.
Teoria też ważna

Dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą czym jest choroba zawodowa i co ją odróżnia od zwykłej choroby, warto dodać, że za chorobę zawodową można uznać schorzenie, która zostało wywołane przez ciągłą ekspozycję organizmu na czynniki szkodliwe (takie jak hałas, substancje chemiczne, złe oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, a także zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne), które występuje wyłącznie w miejscu pracy.
Badania kierowców kategorii B we Wrocławiu
Dodatkowo, chorobę tę może powodować także bezpośredni, ciągły kontakt z takimi czynnikami, a więc praca z nimi lub generalnie praca sama w sobie. Okazuje się bowiem, że choroba zawodowa może być także powodowana przez regularne i zbyt częste wykonywanie tych samych czynności lub pracowanie w niewygodnej, a przez to i niebezpiecznej dla zdrowia pozycji.
Dariusz Kraśnicki z Wrocławia
Definicja ta może być bardziej rozległa i inaczej sformułowana, w zależności od tego kto ją prezentuje jednak zarówno Przychodnia medycyny pracy Dariusz Kraśnicki Żernicka 215, 54-510 Wrocław tel 601 775 123 jak i inne podmioty uprawnione do wydawania orzeczeń i decyzji odnośnie chorób zawodowych muszą się wzorować na definicji podanej w ustawie.
Pacjenci medycyny pracy
Zawody z chorobami
Wbrew pozorom nie tylko pracownicy fizyczni narażeni są na choroby zawodowe. Oczywiście ich dotyczy to przede wszystkim ponieważ najczęściej narażeni są na ekspozycję na bardzo szkodliwe substancje. Dlatego też szczególnie na siebie powinni uważać pracownicy przemysłu wydobywczego, metalurgicznego, chemicznego, a także pracownicy zajmujący się budownictwem, itp. Jednak to nie wszyscy.

Na choroby zawodowe narażeni są także nauczyciele, a także osoby pracujące bez przerwy przed komputerem. Ci pierwsi mogą mieć problemy ze strunami głosowymi natomiast w przypadku tej drugiej kategorii, bardzo popularną chorobą jest zespół cieśni nadgarstka. Zatem nieprawdą jest i sporym nadużyciem mówienie, że choroby zawodowe wiążą się wyłącznie z ciężką pracą fizyczną, a przedstawiciele pozostałych grup zawodowych jedynie „wymyślają” tworząc sobie tym samym furtkę do ulg i przywilejów.

Jakie choroby?
Mówiąc o chorobach zawodowych, które najczęściej się spotyka ciężko jest wymienić kilka najważniejszych. Dzieje się tak dlatego, że praktycznie każdy zawód narażony jest na jej pojawienie się dokładnie w taki sam sposób, a nieleczona choroba może przysporzyć niemałych problemów. Dlatego też zamiast dokonywać oceny chorób warto wymienić tutaj kilka przykładowych chorób (szczegółowa lista na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich, ZUS, a także w portalach poświęconych pracy): choroby skóry, choroby narządu głosu, nieżyt nosa, zespół wibracyjny, beryloza, byssinoza, astma oskrzelowa, pylica, gorączka metaliczna, ostre i przewlekłe zatrucia, a także choroby układu wzrokowego oraz choroby zakaźne i pasożytnicze.

Jestem chory i co dalej?
Jeśli lekarz stwierdził u pacjenta pojawienie się choroby zawodowej niezwłocznie należy taki przypadek zgłosić do państwowej inspekcji sanitarnej lub do inspektoratu pracy właściwych dla miejsca zamieszkania pracownika . Aby dokonać takiego zgłoszenia należy zaopatrzyć się w specjalny formularz, który po wypełnieniu należy dostarczyć do którejś z wymienionych powyżej instytucji.

Zgłoszenia może dokonać również lekarz, który taką chorobę stwierdził. Następnie, po przeprowadzeniu inspekcji i specjalnego postępowania pacjenta kieruje się na badania do wojewódzkiego poradni medycyny pracy lub do odpowiedniego szpitala, który wydaje stosowne orzeczenie. Po otrzymaniu orzeczenia pacjent nie tylko zostaje poddany leczeniu, ale także może ubiegać się o specjalne świadczenia z tytułu choroby.

Badania do pracy
Chorobę zawodową można wykryć podczas specjalnych badań. Zwykle, na badania takie mogą skierować pracownika sami pracodawcy, lekarz podczas standardowych badań jak również sam pracownik, który wykrył u siebie objawy choroby. Często zdarza się, że zwykłe badania kontrolne, które wymagane są przez pracodawców podczas podpisywania umowy oraz badania kierowców mogą już wykazać pierwsze oznaki choroby zawodowej.

Dlatego też, aby uniknąć w przyszłości nieprzyjemnych niespodzianek warto sprawdzić czy Przychodnia medycyny pracy Dariusz Kraśnicki Żernicka 215, 54-510 Wrocław tel 601 775 123 lub Pracownia psychologii transportu Dariusz Kraśnicki Wrocław Kmicica 3, 54-514 Wrocław 693 775 123   71 349 38 69 (Faks) oferuje tego rodzaju badania lub zapytać lekarza, czy w przypadku podejrzeń o pojawienie się takiej choroby można się do niego zgłosić. Jeśli istnieje taka możliwość warto z niej skorzystać.

Jednak częściej bardziej pomocna może okazać się tutaj Przychodnia medycyny pracy Dariusz Kraśnicki Żernicka 215, 54-510 Wrocław tel 601 775 123 niż Pracownia psychologii transportu Dariusz Kraśnicki Wrocław Kmicica 3, 54-514 Wrocław 693 775 123   71 349 38 69 (Faks).
Choroba zawodowa to bowiem ten rodzaj choroby, który lekceważony może doprowadzić nie tylko do stałego uszkodzenia organizmu, ale także do niepełnosprawności lub w najgorszym przypadku także do śmierci.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Lekarz medycyny pracy Badania okresowe.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: