Przebyty zawal serca

by Marynarz
(gdzieś w Polsce)

Szpital kardiologiczny MSWiA w Głuchołazach

Szpital kardiologiczny MSWiA w Głuchołazach

Czy przebyty zawał serca i wstawiony stent dyskwalifikuje mnie z pracy na morzu?

Zaznaczę iż zawał nie był rozległy i testy wysiłkowe są w normie. Jestem też pod stałą opieką specjalistycznej Poradni kardiologicznej.

Ciekawy problem, na który odpowiadam w tym krótkim filmiku. Sam przeszedłem osobiście incydent sercowy, później rehabilitację sanatoryjną i nie uważam, że przebyty zawał serca musi Cię kompletnie dyskwalifikować z życia zawodowego!!


Jeszcze parę lat temu, przed erą kardiologii inwazyjnej było to bezwzględne przeciwwskazanie, dzisiaj, coraz częściej marynarze lub osoby pracujące na platformach wiertniczych są dopuszczane do pracy.

Oczywiście wymaga to wnikliwej oceny lekarza uprawnionego do badań marynarzy, popartą opinią kardiologa.

Ważna jest też świadomość choroby oraz zmiana stylu na bardziej prozdrowotny, pozwalający uniknąć powtórnego incydentu sercowego w przyszłości.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania OGUK i Marynarzy do Świadectwa Zdrowia...

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: