Praca w nocy, a brak widzenia stereoskopowego.

by Maksymilian
(Kostrzyn nad Odrą)

Widzenie stereoskopowe u operatorów wózków

Widzenie stereoskopowe u operatorów wózków

Nazywam się Maksymilian i mam 28 lat. Pracuję w systemie 3 zmianowym 4 brygadowym, jako maszynista maszyny przetwórczej. Pracodawca do mojego stanowiska pracy przewidział posiadanie uprawnienia na wózki widłowe(jednej z kilkunastu linii przetwórczych, operator musi użyć wózka elektrycznego do podniesienia i wyciągnięcia czopa z gilzy z wysokości ok. 160cm. Jest to ręczny wózek elektryczny z zaciskiem). Ja uprawnienia na wózki widłowe nie posiadam od początku zatrudnienia, czyli 7 lat, bo nie jest mi ono potrzebne do wykonywani obowiązków zawodowych.
Po zmianie lekarza medycyny pracy pojawił się problem. Nowy lekarz kieruje wszystkich pracowników na badania psychotechniczne, między innymi na stereometr. W karcie jest zaznaczone, że praca jest wykonywana w nocy, wysokość do 3 metrów i że posiadam uprawnienie na wózek widłowy ( oczywiście nie posiadam takiego uprawnienia). Lekarz medycyny pracy nie dopuszcza osób do pracy nocnej, które nie przeszły badania na stereometrze.

Ja takie badania kiedyś przechodziłem i też ich nie zaliczyłem. Maszyny, przy których pracuję są bardzo dobrze zabudowane, nie ma możliwości technicznej, aby mieć kontakt z wirującymi elementami. Czy brak widzenia przestrzennego jest podstawą do zakazu pracy w godzinach nocnych?

Czy pomimo nie posiadania przeze mnie uprawnień na wózki widłowe, w karcie kierującej na badania mogą być one zaznaczone?
Proszę o pomoc, ponieważ ze wrześniu mam następne badania kontrolne. Kilku pracowników już nie przeszło takich badań i są w trudnej sytuacji życiowej.

makabi1@wp.pl
Odpowiadając na to pytanie:
Lekarz kieruje się tym, co jest napisane w skierowaniu,
a widzenie przestrzenne dla operatorów wózków jest niezbędne
do pracy i w dzień i w nocy.

Wydaje mi się, że jedynym sensownym rozwiązaniem problemu,
jest jego zgłoszenie do służb BHP. Inspektor BHP powinien
przeprowadzić razem z lekarzem przegląd stanowisk pracy
i ustalić prawdziwe narażenia.

Co z tego wyjdzie? Trudno powiedzieć, bo często współpraca
służb BHP i lekarza jest raczej na papierze niż w rzeczywistości.

Jak masz jakieś inne rozwiązanie tego problemu,
to koniecznie skomentuj ten filmik.
Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania okresowe wstępne i kontrolne.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: