Po jakim czasie powtórne badania w WOMP?

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław 54-510 Żernicka 215)

WOMP jest uprawniony do badań kierowców

WOMP jest uprawniony do badań kierowców

Ile razy możesz się badać w WOMP, jak pierwsze orzeczenie dostałeś negatywne, najczęściej w tymże WOMP-ie?
Mam takie pytanie, a nie mogę znaleźć odpowiedzi.
We wrześniu otrzymałem negatywne orzeczenie badań lekarskich
(zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu).

Odwołałem się, ale nie pojechałem na badania odwoławcze. W orzeczeniu mam, że termin następnego badania nie określony.
Czy istnieje jakiś okres, po jakim mogę dopiero zrobić następne badania?

Czy wystarczy, że znowu się zarejestruje i opłacę badania?Teoretycznie nie istnieje żaden ustawowy okres, więc do badań kierowców w WOMP, aby odzyskać zabrane prawo jazdy, możesz podchodzić tyle razy ile chcesz.

Przepis mówi:
Badaniu lekarskiemu podlega osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;

Badanie lekarskie, przeprowadza się: na wniosek tej osoby

Jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań tych osób, są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.To, że możesz się badać ile chcesz, nie oznacza, że kolejny wynik będzie pozytywny.

Porozmawiałbym z lekarzem WOMP, jakie ma konkretne zastrzeżenia co do stanu zdrowia i co możesz zrobić, aby te wątpliwości usunąć.

Szkoda po prostu twoich pieniędzy, na kolejne podejścia, a badania w WOMP do tanich nie należą.
Chyba, że liczysz na to, że w jakiś sposób ich wymęczysz,
i dostaniesz pozytywny wynik z litości lub za swój wkład finansowy w rozwój tej placówki.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania kierowców.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: