"Pewnie ma Pan problem z równowagą"

by Michał
(Wrocław)

Tryb odwołania od orzeczenia lekarskiego do celów Kodeksu pracy

Tryb odwołania od orzeczenia lekarskiego do celów Kodeksu pracy

Witam,
Wróciłem właśnie z kolejowego ośrodka medycyny pracy we Wrocławiu, gdzie miałem wstępne badania do pracy na stanowisku geodeta. Lekarz medycyny pracy bez żadnego badania (tylko na podstawie tego, że noszę okulary oraz po wcześniejszej wizycie u okulisty) stwierdził, że mogę pracować maks. do 3 m, gdyż "pewnie ma pan problem z równowagą".

W związku z tym dyskwalifikuje mnie to z pracy, gdyż jako geodeta często mam do czynienia z pracami na wysokościach (np. w budownictwie). Mam pytanie, czy gdyby napisać w orzeczeniu, że muszę podczas prac wysokościowych nosić soczewki kontaktowe, będę zgodnie z prawem mógł być dopuszczony do prac powyżej 3 m?

Dodam, że kilka miesięcy temu wykonałem badania medycyny pracy w WOMPie przy Oławskiej i warunek został spełniony z dopiskiem "praca na wysokościach w stabilnej korekcji oczu". Orzecznictwo w tym przypadku wydaje mi się skrajnie subiektywne.

Pozdrawiam
Michał

@Moja odpowiedź
Jedynym sensownym postępowaniem wydaje mi się odwołanie od tego orzeczenia lekarskiego, w trybie przewidzianym przez Kodeks pracy. Pertraktacje z tym lekarzem uważam za bezsensowne, a jeżeli badanie okulistyczne rzeczywiście zostało pobieżnie wykonane, to sprawa raczej pójdzie po myśli odwołującego się pracownika.

Trudno się nie zgodzić z subiektywnością tego orzecznictwa, ale teoretycznie zawsze się coś może zmienić w wyższej instancji.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania wysokościowe.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: