Oświadczenie pracownika ochrony

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław Żernicka 215)

Oświadczenie o niepełnosprawności oraz inwalidztwie pracownika ochrony

Oświadczenie o niepełnosprawności oraz inwalidztwie pracownika ochrony

Późniejsze konsekwencje sfałszowania oświadczenia o inwalidztwie lub niepełnosprawności przez kwalifikowanego pracownika ochrony? W tym wideo opowiem Ci co nieco o roli oświadczenia,
które składa kandydat lub pracownik ochrony podczas badań lekarskich
oświadczam, że:

1) nie jestem osobą niepełnosprawną
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późniejszymi zmianami
2) nie posiadam orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez właściwy organ rentowy**).

No i co najważniejsze, że Jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.Dlaczego o tym Ci mówię:
Otrzymałem już kilka zapytań z różnych prokuratur,
czy dany delikwent złożył takie oświadczenie i co napisał.

Z treści pism wynikało, że jest to jakaś rozgrywka
pomiędzy pracodawcą i jednocześnie zleceniobiorcą
a zleceniodawcą danej usługi, czyli z reguły firmą państwową.

Ponieważ z reguły trudno doczepić się jakości wykonywanej usługi lub ceny, to sprawdzane są sprawy formalne, między innymi prawdziwość tego oświadczenia.

Tak więc przez przypadek możesz stać się ofiarą
nieprawdziwego oświadczenia, które nieroztropnie sfałszowałeś czasem nawet w dobrej wierze.Nadmieniam, że nigdzie w przepisach nie ma zakazu wykonywania zadań pracownika ochrony przez osoby niepełnosprawne, aczkolwiek lekarz w jakiś sposób
weźmie ten fakt pod uwagę.

Orzeczenie o niezdolności do pracy wg punktu drugiego już Cię dyskwalifikuje.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania ochroniarzy.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad

Przeszukaj blogaZawsze najnowsze informacje dotyczące przepisów i badań okresowych pracowników, najczęściej w formie filmów instruktażowych w interpretacji doktora Dariusza Kraśnickiego z Wrocławia. Zapraszamy serdecznie.

Twój adres e-mail nie zostanie nigdy udostępniony nikomu innemu i służy wyłącznie do otrzymywania informacji z Naszego Serwisu. Możesz w razie czego wypisać się w każdej chwili.


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Poczekalnia Przychodni Medycyny Pracy