Medycyna pracy po 182 dniach choroby

by Katarzyna
(Poland)

Maksymalny okres zasiłku to 182 dni

Maksymalny okres zasiłku to 182 dni

Witam,
zachorowałam i przebywałam 182 dni na zwolnieniu lekarskim. W trakcie choroby złożyłam wypowiedzenie z pracy, nie chciałam blokować etatu.

Obecnie znalazłam inną pracę. Czy idąc do Medycyny Pracy będę musiała przedłożyć jakieś zaświadczenie lekarskie, że jestem już zdolna do pracy od lekarza specjalisty u którego się leczyłam?

To, że Urząd Pracy takowego zaświadczenia wymaga to wiem, ale jak jest z Medycyną Pracy? Czy po prostu jest to zbędne gdyż w Medycynie lekarz stwierdza moją zdolność, a w Urzędzie Pracy są tylko urzędnicy?

Co stanie się, jeśli nie poinformuje lekarza w Medycynie Pracy, ze leczyłam się przez 182 dni ?
Pozdrawiam

Moja odpowiedź
@Jeżeli chodzi o konsekwencje prawne, to w chwili obecnej są praktycznie żadne. Wprawdzie badany podpisuje wywiad lekarski oraz powinien szczerze odpowiedzieć na pytania dotyczące stanu zdrowia, ale w praktyce różnie to bywa.

Dotyczy to najczęściej sytuacji, gdy ktoś chce być koniecznie dopuszczony do wykonywania pracy, bez względu na późniejsze konsekwencje zdrowotne.

Brak szczerości może mieć jednak negatywny wpływ na prawidłową ocenę lekarza, dopuszczającego na dane stanowisko pracy.

Chodzi głównie o nieuwzględnienie jakiś chorób, mogących być przeciwwskazaniem zdrowotnym do danego zajęcia. W tym przypadku, schorzenie może się nasilić lub ujawnić pod wpływem wykonywanej pracy.

Zapraszam Cię do komentarza, jeżeli miałeś podobny dylemat i nie chciałeś ujawnić swoich zwolnień lekarskich lub innych wcześniejszych schorzeń przed lekarzem medycyny pracy.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania okresowe wstępne i kontrolne.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: