Kwalifikowany pracownik ochrony bez Broni?

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław Żernicka 215)

Prawa i obowiązki pracownika ochrony związane z bronią

Prawa i obowiązki pracownika ochrony związane z bronią

Czy możesz być kwalifikowanym pracownikiem ochrony,
ale z ograniczeniem lekarskim bez prawa użycia broni.
Oczywiście to orzeczenie powinno być honorowane przez Policję, tak abyś miał resztę uprawnień.


Witam serdecznie,
jeśli kandydat na pracownika kwalifikowanego
podchodzi do badania na broń i tego badania nie przechodzi z różnych względów to, czy może otrzymać zaświadczenie o tym, że może być pracownikiem kwalifikowanym ale bez broni? Czy musi ponownie wykonywać badania i robić kurs?

pozdrawiam
..............

Problem o tyle mnie zaciekawił, że sięgnąłem do stosownej Ustawy o ochronie osób i mienia.

Art. 36. ustęp 1. Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo między innymi do:

punkt 5) użycia lub wykorzystania broni palnej:
Tak więc, chce czy nie chce, takie prawo ma jak już pracownikiem zostanie.

..

W orzeczeniu lekarskim lekarz stwierdza, że:
1) posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej*);
lub,że

2) nie posiadasz zdolności fizycznej i psychicznej
do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej*).Nie ma jakiejś trzeciej opcji wykonywania zadań pracownika ochrony bez użycia lub wykorzystania
broni palnej.
..

Czyli, albo dostajesz całe uprawnienia wraz z bronią,
albo nie dostajesz nic.

..
Więc jak nie przeszedłeś badań, to możesz się odwołać,
ale i tak, nie dostaniesz jakiegoś orzeczenia z ograniczeniami czy bez prawa dostępu do broni.


Jest to dla mnie logiczne, bo dzisiaj twój pracodawca
może chcieć cię tylko do innych zadań
np
1) ustalania uprawnień do przebywania na obszarach
lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób
w celu ustalenia ich tożsamości;
2) wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku;

3) ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych
lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji;
4) użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego,

a jutro każe Ci to robić z bronią i będzie potrzebował
pełnowartościowego pracownika.


Na tym kończę...
Dariusz Kraśnicki z Wrocławia, uprawniony do badań kwalifikowanych pracowników ochrony.Pytanie numer 2:
Czy nie mając widzenia obuocznego czyli przestrzennego możesz zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony?

Posiadam wadę wzroku: na jedno oko astygmatyzm nadwzroczny oka lewego z niedowidzeniem dużego stopnia oka lewego, prawe sprawne

Czy przejdę badania do uzyskania wpisu na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Nie będę pracował z bronią, chodzi o sam wpis, który jest mi potrzebny, żeby dalej pracować w ochronie, z góry dziękuję za odpowiedź.
...
§ 2. 1. Badanie lekarskie obejmuje:


2)  badania specjalistyczne:
a)  okulistyczne, w zakresie oceny stanu narządu 
wzroku, przeprowadzane zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 15l ustawy 
z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji 

W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA
z z dnia 17 grudnia 2015 r. pozycja 2210
przeczytasz:

Sposób oceny narządu wzroku:
Widzenie obuoczne Prawidłowe

Czyli jeżeli widzenie obuoczne/stereoskopowe
widz ma zachowane to przejdzie, ale z większym prawdopodobieństwem nie ma widzenia obuocznego
i wtedy wg przepisów nie spełnia norm zdrowotnych.

Czy tą broń potem będzie miał czy nie jest bez znaczenia, bo mając uprawnienia na kwalifikowanego pracownika ochrony nie będzie miał dodatkowych badań przy zdobywaniu uprawnień na broń służbową.

Comments for Kwalifikowany pracownik ochrony bez Broni?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 29, 2019
Rating
starstarstarstarstar
KPOF
by: Anonymous

Witam,
Czy coś się zmieniło na temat widzenia obuocznego i wpisu? Jak to sprawdzić, gdyż mój lekarz wydał zaświadczenie zdolny, a o niczym takim nawet nie wiedziałem.

Zwykły niekwalifikowany pracownik ochrony fizycznej też musi mieć widzenie obuoczne (stereoskopowe to to samo tak?). Rozumiem że takich ludzi kwalifikuje się jako jednoocznych?

Apr 25, 2019
Rating
starstarstarstarstar
zy przejdę badania na kwalifikowanego pracownika ochrony
by: Anonymous

Posiadam wadę wzroku na jedno oko astygmatyzm nadwzroczny oka lewego z niedowidzeniem dużego stopnia oka lewego,prawe sprawne

Czy przejdę badania do uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony? Nie będę pracował z bronią.

Chodzi o sam wpis który jest mi potrzebny żeby dalej pracować w ochronie, z góry dziękuję za odpowiedź.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania ochroniarzy.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: