Kwalifikowany pracownik ochrony bez Broni?

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław Żernicka 215)

Prawa i obowiązki pracownika ochrony związane z bronią

Prawa i obowiązki pracownika ochrony związane z bronią

Czy możesz być kwalifikowanym pracownikiem ochrony,
ale z ograniczeniem lekarskim bez prawa użycia broni.
Oczywiście to orzeczenie powinno być honorowane przez Policję, tak abyś miał resztę uprawnień.................

Witam serdecznie,
jeśli kandydat na pracownika kwalifikowanego
podchodzi do badania na broń i tego badania nie przechodzi z różnych względów to, czy może otrzymać zaświadczenie o tym, że może być pracownikiem kwalifikowanym ale bez broni? Czy musi ponownie wykonywać badania i robić kurs?

pozdrawiam
..............

Problem o tyle mnie zaciekawił, że sięgnąłem do stosownej Ustawy o ochronie osób i mienia.

Art. 36. ustęp 1. Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo między innymi do:

punkt 5) użycia lub wykorzystania broni palnej:
Tak więc, chce czy nie chce, takie prawo ma jak już pracownikiem zostanie.

...........

W orzeczeniu lekarskim lekarz stwierdza, że:
1) posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej*);
lub,że

2) nie posiadasz zdolności fizycznej i psychicznej
do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej*).
...


Nie ma jakiejś trzeciej opcji wykonywania zadań pracownika ochrony bez użycia lub wykorzystania
broni palnej.
..

Czyli, albo dostajesz całe uprawnienia wraz z bronią,
albo nie dostajesz nic.

..
Więc jak nie przeszedłeś badań, to możesz się odwołać,
ale i tak, nie dostaniesz jakiegoś orzeczenia z ograniczeniami czy bez prawa dostępu do broni.


Jest to dla mnie logiczne, bo dzisiaj twój pracodawca
może chcieć cię tylko do innych zadań
np
1) ustalania uprawnień do przebywania na obszarach
lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób
w celu ustalenia ich tożsamości;
2) wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku;

3) ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych
lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji;
4) użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego,

a jutro każe Ci to robić z bronią i będzie potrzebował
pełnowartościowego pracownika.


Na tym kończę...
Dariusz Kraśnicki z Wrocławia, uprawniony do badań kwalifikowanych pracowników ochrony.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania ochroniarzy.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad

Przeszukaj blogaZawsze najnowsze informacje dotyczące przepisów i badań okresowych pracowników, najczęściej w formie filmów instruktażowych w interpretacji doktora Dariusza Kraśnickiego z Wrocławia. Zapraszamy serdecznie.

Twój adres e-mail nie zostanie nigdy udostępniony nikomu innemu i służy wyłącznie do otrzymywania informacji z Naszego Serwisu. Możesz w razie czego wypisać się w każdej chwili.


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Żernickiej 215 w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Poczekalnia Przychodni Medycyny Pracy