Korekcja wzroku a Badania wysokościowe

by Joanna
(Inowrocław)

Mamy pracownika, który jest świetnym specjalistą elektrykiem. Ze względu na częstą pracę na drabinie wysłaliśmy go na badania wysokościowe. Pracownik nosi szkła kontaktowe.

Niestety lekarz okulista i medycyny pracy uznali, że pracownik w szkłach kontaktowych nie może pracować na wysokości powyżej 3 metrów. Jestem specjalistą ds bhp i pomimo moich starań nie mogę otrzymać od nich odpowiedzi na podstawie jakiego przepisu zabrania się pracy osobom w okularach na wysokości. Pracownik miał dodatkowo opinię swojego okulisty o tym, że nie ma żadnych przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku.
proszę o kontakt:

Od 24 lip 2012 Badania Wysokościowe Wrocław
@interia.pl

Joanna Stempniak - specjalista ds bhp z Inowrocławia

Odpowiedź
@Raz w zapytaniu mówi się o szkłach kontaktowych, drugi raz o okularach, co stanowi znaczącą różnicę z punktu widzenia orzeczniczego.

Jeżeli Pracownik przekonany jest o swojej zdolności do pracy, to po prostu odwołałbym się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, co definitywnie rozstrzygałoby tą wątpliwość z pozycji ośrodka referencyjnego. Nie potrafię bowiem na podstawie tej relacji stwierdzić, co kierowało lekarzem medycyny pracy przy wydaniu takiego orzeczenia a nie innego.

Widać również, że raczej drugi okulista ma nieco inną opinię na temat wzroku pracownika niż jego osobisty lekarz.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania wysokościowe.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: