Jak dostarczysz skierowanie do Medycyny Pracy?

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław)

Skierowanie na badania profilaktyczne

Skierowanie na badania profilaktyczne

Ciekawy problem, w jaki sposób pracodawca dostarcza
skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu wykonania
badań profilaktycznych pracownika?
Czy musi pracownik koniecznie dostać to skierowanie "do ręki", aby pokazać i przekazać je lekarzowi?


=======
Witam serdecznie

Możliwe, że zadam kolejne nieśmiertelne pytanie, ale zależy mi na upewnieniu się, czy takie postępowanie jak opiszę poniżej jest dopuszczalne z punktu widzenia lekarza medycyny pracy.

Pracodawca przyjmuje pracownika do pracy na podstawie umowy o pracę. Czy w związku z tym pracodawca taki może skierować swojego pracownika na
wstępne badanie profilaktyczne nie wystawiając mu skierowania na piśmie, a jedynie dzwoniąc do przychodni i umawiając go telefonicznie na badanie wstępne?

Czy takie postępowanie jest legalne z punktu widzenia lekarza medycyny pracy?

==================

Moja odpowiedź@Ostatnie rozporządzenie ministra zdrowia z 26 marca 215 roku, Pozycja 457
mówi

„1a. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1,
jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania.”,

Czyli wydaje mi się, że jest obojętne jak pracodawca
dostarczy skierowanie lekarzowi /np pocztą elektroniczną/
pod warunkiem, że kandydat do pracy lub pracownik
otrzymał drugi identyczny egzemplarz do swoich potrzeb.

Oczywiście wyglądałoby bardziej przejrzyście,
jakby oba skierowania otrzymał pracownik,
ale w dobie dążenia do ograniczenia ilości papierów
raczej nie ma to uzasadnienia.

Comments for Jak dostarczysz skierowanie do Medycyny Pracy?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 08, 2015
Rating
starstarstarstarstar
Brak skierowania na badania okresowe
by: Anonymous

Jeśli nie dostałem skierowania na badania okresowe, które już są nie aktualne, co powinienem zrobić w takiej sytuacji?

@Zwróciłbym się do organu kadrowego i przypominałbym o ukończonym terminie ważności badań.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania okresowe wstępne i kontrolne.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: