Data podjęcia pracy po badaniu kontrolnym?

by Anonim
(Poland)

Orzeczenie lekarskie z badań profilaktycznych

Orzeczenie lekarskie z badań profilaktycznych

Witam
Mam takie pytanie: czy lekarz orzecznik wystawiając zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu kontrolnym (po chorobie ponad 30 dni) powinien wpisać w to zaświadczenie, że jest to badanie kontrolne i od kiedy pracownik jest zdolny do podjęcia pracy?Przykład: Pracownik miał zwolnienie lekarskie do 31.07.2014r. (otrzymał od lekarza prowadzącego wypis do pracy od 01.08.2014r) od pracodawcy otrzymał skierowanie do wykonania badania kontrolnego i zgłosił się do lekarza w dniu 29.07.2014r.

Lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie nie zaznaczając w nim,że chodzi o badanie kontrolne i nie wpisał daty od kiedy pracownik jest zdolny do pracy.

Po zwróceniu uwagi stwierdził, że zaświadczenie wystawione jest zgodnie z rozporządzeniem a data zdolności jest datą wystawienia zaświadczenia, pracodawca powinien przyjąć sobie datę zdolności do pracy jako datę wystawienia zaświadczenia lub następny dzień po zakończonym zwolnieniu lekarskim??!!!


Myślę, że lekarz nie ma racji, ale jak mu to udowodnić jeśli twierdzi, że działa zgodnie z obowiązującymi go przepisami i nie będzie wpisywał nic więcej w wystawiane zaświadczenia

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania okresowe wstępne i kontrolne.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: