Data podjęcia pracy po badaniu kontrolnym?

by Anonim
(Poland)

Orzeczenie lekarskie z badań profilaktycznych

Orzeczenie lekarskie z badań profilaktycznych

Witam
Mam takie pytanie: czy lekarz orzecznik wystawiając zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu kontrolnym (po chorobie ponad 30 dni) powinien wpisać w to zaświadczenie, że jest to badanie kontrolne i od kiedy pracownik jest zdolny do podjęcia pracy?Przykład: Pracownik miał zwolnienie lekarskie do 31.07.2014r. (otrzymał od lekarza prowadzącego wypis do pracy od 01.08.2014r) od pracodawcy otrzymał skierowanie do wykonania badania kontrolnego i zgłosił się do lekarza w dniu 29.07.2014r.

Lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie nie zaznaczając w nim,że chodzi o badanie kontrolne i nie wpisał daty od kiedy pracownik jest zdolny do pracy.

Po zwróceniu uwagi stwierdził, że zaświadczenie wystawione jest zgodnie z rozporządzeniem a data zdolności jest datą wystawienia zaświadczenia, pracodawca powinien przyjąć sobie datę zdolności do pracy jako datę wystawienia zaświadczenia lub następny dzień po zakończonym zwolnieniu lekarskim??!!!


Myślę, że lekarz nie ma racji, ale jak mu to udowodnić jeśli twierdzi, że działa zgodnie z obowiązującymi go przepisami i nie będzie wpisywał nic więcej w wystawiane zaświadczenia

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania okresowe wstępne i kontrolne.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad

Przeszukaj blogaZawsze najnowsze informacje dotyczące przepisów i badań okresowych pracowników, najczęściej w formie filmów instruktażowych w interpretacji doktora Dariusza Kraśnickiego z Wrocławia. Zapraszamy serdecznie.

Twój adres e-mail nie zostanie nigdy udostępniony nikomu innemu i służy wyłącznie do otrzymywania informacji z Naszego Serwisu. Możesz w razie czego wypisać się w każdej chwili.


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Poczekalnia Przychodni Medycyny Pracy