Czy ukryć stopień niepełnosprawności do Ochrony?

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław 54-510 Żernicka 215)

Oświadczenie składane podczas badań lekarskich na pracownika ochrony

Oświadczenie składane podczas badań lekarskich na pracownika ochrony

Czy warto, abyś ukrywał niepełnosprawność lub jakieś inne choroby podczas badań lekarskich na pracownika ochrony?


Ja mam takie pytanie w sprawie badań lekarskich na kwalifikowanego pracownika ochrony.

Czy jak się ma pewność, że lekarz nie pozna na 100 %,
że jestem sobą o umiarkowanym stopniu ze znacznikami 10-n i 3-l, to lepiej pokazać orzeczenie czy nie??
Pozdrawiam


Zacznijmy od tego, co oznaczają te skróty: 03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu 10-N choroby neurologiczne

Każdy badany ponadto składa pisemne oświadczenie

oświadczasz, że:
1)  nie jesteś osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)*); 
2) nie posiadasz orzeczenia o inwalidztwie 
lub niezdolności do pracy wydanego przez właściwy organ rentowy*).

Jesteś świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia. 
.........

Jak to wygląda w praktyce:
Przychodzi do mnie wiele osób, które próbują ukryć
swoją niepełnosprawność i którym się wydaje, że lekarz tego nie zauważy.


Niestety, jak masz 03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, to widać już od razu, że są problemy z porozumiewaniem się.

Jeżeli wobec mnie ktoś jest szczery, to raczej staram się mu pomóc, tym bardziej, że sama niepełnosprawność nie jest równoznaczna z nie posiadaniem zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej*).

Jak zaczynasz od kłamstwa i składania fałszywych oświadczeń,
to nie możesz liczyć na kredyt zaufania i raczej uwaga zostanie skierowana na twoje problemy zdrowotne.

Lekarze dobrze wiedzą, że do pracy w ochronie zatrudniane
są osoby niepełnosprawne i nie jest to takie trudne do
wykrycia, jak się tym osobom wydaje.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania ochroniarzy.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: