Badanie pracownika po chorobie.

by Wiesław
(Bydgoszcz)

Badanie pracownika po chorobie.

Witam! Sprawa dotyczy pracownika, który po zasłabnięciu w pracy został wysłany na badanie kontrolne do medycyny pracy przez pracodawcę.

Otrzymał orzeczenie ,że może wykonywać pracę tylko w zespole nie samodzielnie.Po 10 dniach na drugim badaniu komisyjnym otrzymał orzeczenie /na konkretne zapytanie o samodzielną pracę przez zakład pracy/, że jest niezdolny do wykonywania takiej pracy. Od następnego dnia udał się na zwolnienie lekarskie i podjąlł się leczeniu w tym także szpitalnym i po pobycie w szpitalu oraz przeprowadzeniu badań specjalistycznych oraz u lekarzy specjalistów wyleczył schorzenie.

Po kilkunasto tygodniowej chorobie i leczeniu udał się do pracy, gdzie otrzymał skierowanie do medycyny pracy na badanie kontrolne.

Nie został jednak przyjęty, gdyż medycyna pracy twierdzi, że pracownik musi mieć przeprowadzone badanie jak dla pracownika nowo przyjętego ze względu na orzeczenie medycyny przed leczeniem o niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku.

Pracodawca nie chce wystawić takiego wniosku o badanie wstępne, bo pracownik ten był cały czas zatrudniony w tym zakładzie lecz przebywał na zwolnieniu lekarskim.Może jedynie wystawić wniosek o badanie kontrolnie, ewentualnie badanie okresowe. Nastąpił więc spór o rodzaj badania,przepychanie się przepisami,a pracownikowi grozi zwolnienie z pracy z powodu orzeczenia niezdolności do pracy.Piszę to jako strona związkowa nie godząc się na to zwolnienie i próbując ratować pracownika /dobra opinia,16 lat stażu/.

Sprawa pilna!Dzięki.

Odpowiedź

Zażądałbym od placówki medycyny pracy uzasadnienia na piśmie, a następnie napisał skargę do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny pracy, pod który ta Placówka podlega, z prośbą o wyjaśnienie ich postępowania.

Jeżeli sprawa jest bardzo pilna, to od razu napisałbym wniosek do WOMP, o wyjaśnienie.
w zasadzie wystarczyłoby przepisanie tego postu i jak najszybsze jego wysłanie.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania okresowe wstępne i kontrolne.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: