Badania wysokościowe Skarga

by Jolanta
(Mysłowice)

Dostałam skierowanie od zakładowego BHP-owca do zakładowego lekarza na badania ze wzgledu na pracę powyżej 3 metrów.

Czy na podstawie tylko obejrzenia mojej fizjonomii lekarz mógł mi wystawić zdolność do tego rodzaju pracy?

Bo tak sie stało.

Jeżeli nie, to gdzie mogę złozyć skargę na takie zachowanie lekarza?

@ Można prawdopodobnie to zrobić w Izbie lekarskiej lub na drodze jakiegoś postępowania sądowego. Jeżeli ten lekarz pracuje w jakiś placówce służby zdrowia, to pewnie ma również jakiś przełożonych i tam można się udać.


Jeżeli natomiast nie zgadzamy się z treścią orzeczenia/np uważamy, ze jesteśmy niezdolni do tej pracy na wysokości/, to można złożyć odwołanie poprzez tego samego lekarza do WOMP.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania wysokościowe.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: