Badania okresowe w miejscu zamieszkania

by glama53
(Adam glama)

Czy badania okresowe potwierdzające zdolność do pracy mogę zrobić w swoim miejscu zamieszkania u lekarza ,który posiada uprawnienia wszystkich kategorii do badań okresowych Pozdrawiam Adam

Odpowiedź
Jeżeli ten lekarz ma umowę z zakładem pracy lub jego zaświadczenia będą honorowane przez zakład pracy to raczej tak.

Z opisu nie wynika zbytnio o jakie badania chodzi, więc odpowiedź jest trochę mało precyzyjna.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania OGUK i Marynarzy do Świadectwa Zdrowia...

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: