Badania ochroniarzy do Licencji

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław Żernicka 215 tel. 601 775 113)

Najnowsze rozporządzenie o badaniach lekarskich i psychotestach do ochrony

Najnowsze rozporządzenie o badaniach lekarskich i psychotestach do ochrony

30 lipca 2013 roku pojawiło się Rozporządzenie Ministra Zdrowia, które zastąpiło wcześniejszy akt prawny dotyczący badań licencjonowanych pracowników ochrony.

W wielkim skrócie, nastąpiło zniesienie monopolu przychodni resortowych oraz wojewódzkich ośrodków medycyny pracy i umożliwiono badania placówkom prywatnym, spełniającym określone wymagania.

Podstawowym warunkiem są uprawnienia lekarzy i psychologów. Ci pierwsi muszą mieć pozwolenie na badania profilaktyczne oraz na broń. Psychologom wystarczą uprawnienia wynikające z Ustawy o broni i amunicji.

Dodatkowo w zakres badań wchodzą konsultacje okulistyczna i psychiatryczna. W przypadkach wątpliwych lekarz uprawniony może zlecić rozszerzenie zakresu o inne niezbędne konsultacje i badania laboratoryjne.

Ustalona jest również cena /400 zł netto/ oraz tryb odwoławczy, w przypadkach orzeczeń negatywnych. Jest to wielki postęp w stosunku do poprzednich aktów prawnych, gdzie orzeczenie lekarskie było ostateczne.Moja Przychodnia we Wrocławiu na Żernickiej 215 przebadała już pierwsze osoby według nowych zasad. Wszystko idzie sprawnie i szybko. Uprawniony psycholog oraz specjalista z zakresu psychiatrii i okulistyki są na miejscu.

Koszt za cały panel badań wynosi 400 zł, a orzeczenia wydawane są od ręki, bez zbytniej zwłoki. Od razu możesz je zanieść na Policję oraz pokazać pracodawcy.

Aby wszystko poszło bez straty Twojego Czasu, musisz się wcześniej zarejestrować pod numerem telefonu 601 775 123, aby uzgodnić idealny dla Ciebie termin.


Płatność jest gotówką w kasie Przychodni. Możesz również skontaktować się mailowo lekarz@krasnicki.com.pl , jeżeli masz jakieś wątpliwości.


Dr Dariusz Kraśnicki orzeka osobiście oraz służy poradą, jeżeli czegoś nie rozumiesz w sprawie tego orzecznictwa. Jeszcze raz zapraszam Cię serdecznie, zarówno do zrobienia badań jako kandydata na "Ochroniarza" jak i później, gdy jesteś pełnoprawnym licencjonowanym pracownikiem ochrony fizycznej.
Badania do licencji ochroniarza

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania ochroniarzy.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: