Z poprzedniego roku, które zapamiętałem

1. Do czego używa się kajdanek?
2. Ile osób trzeba by można było mówić o zgromadzeniu?
3. Kto w imieniu prezydenta jest zwierzchnikiem sił zbrojnych w czasie pokoju?
4. Co musi zapewnić organizator meczu/imprezy masowej?
5. Kto w myśl ustawy, jest pracownikiem ochrony fizycznej?
6. Odległość między kolumnami pieszych nie może być mniejsza niż?
7. Gesty kierującego ruchem policjanta mają pierwszeństwo nad?
8. O czym orzeka Trybunał Konstytucyjny?
9. Z ilu posłów składa się sejm?
10. Kandydat na prezydenta może zostać ponownie wybrany?
11. Ile trwa kadencja prezesa sadu najwyższego?
12. Kto powołuje Komendanta Głównego Policji?
13. Przełożony może wydłużyć okres służby przygotowawczej policjanta, jeśli przerwa w odbywaniu służby jest większa niż?
14. Ile czasu może minąć od daty zarządzenia wyborów przez marszałka sejmu do dnia wyborów w przypadku opróżnia urzędu prezydenta rp?
15. Kto nie jest organem gminy?
16. Z jakich służb składa się policja?
17.Umowa międzynarodowa ma moc?
18. Postępowanie sądowe w Polsce jest co najmniej?
19. Kto może wnosić poprawki do ustawy?
20. Kto może zarządzić referendum ogólnokrajowe?
21. Kto jest odpowiedzialny za pobór ochotniczy w czasie wojny?
22. Kto wydaje decyzję o użyciu oddziałów straży granicznej w przypadku sytuacji kryzysowej?
23. Katastrofą naturalną może być?
24. Na czym polegać mogą świadczenia rzeczowe w czasie sytuacji kryzysowej?
25. Media są zobowiązane publikować informacje na temat sytuacji kryzysowej, gdy odpowiedni organ ich o to?
26. Policjant, w czasie wolnym od służby nie może?
27. Jeżeli samochód zepsuje się na autostradzie, to w jakiej odległości ustawiamy trójkąt?
28. Kto wprowadza stan wyjątkowy?
29. Ilu posłów może wyrazić ministrowi wotum nieufności?
30. Budżet państwa jest uchwalany w postaci?
31. Co należy do zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego?
32. Organem odpowiedzialnym za wymiar sprawiedliwości w Polsce jest m.in.?
33. Jaki uprawnienia przysługują pracownikowi ochrony na miejscu imprezy masowej?
34. Skrócenie kadencji sejmu może nastąpić gdy?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

test wiedzy

by Piotrek
(Legnica)

1. Władzę wykonawczą w sołectwie wykonuje?
2.W jakiej odległości na autostradzie ustawia się trójkąt ostrzegawczy od pojazdu?
3. Budżet gminy ustala?
4. Prezydent za naruszenie konstytucji staję przed?
5. Jaki korpus nie występuje w Policji?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

zapamiętane

by pejter
(katowice)

- najważniejsze prawo w Polsce
- kto odwołuje stan wyjątkowy
- kto to jest ochroniarz
- kiedy organizator imprezy zwraca się do Policji o pomoc
- kto powołuje straż gminną
- uprawnienia strażnika miejskiego
- jak i czy odpłatnie stacja tv ma informować o klęskach żywiołowych
- uprawnienia ochrony
- odległość trójkąta na autostradzie

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

TWO 23.10

by Andrzej

Kto powołuje Przewodniczącego Sądu Najwyższego?
Od jakiej liczby ludzi zaczyna się impreza masowa o podwyższonym ryzyku?

Wybory Prezydenta RP zarządza:

Marszałek Sejmu;
Prezes Rady Ministrów;
Państwowa Komisja Wyborcza;

Kto organizuje pracę Rady Gminy?
Jakie uprawnienia ma Strażnik Miejski?
Czas służby na okres próbny?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Pytania Grudzień 2016

by Damian

Cały czas warto postudiować pytania z zakresu Sejmu, Senatu, Rady Ministrów,.

Dodatkowo pytania, które zapamiętałem:

1. Ile jest okręgów wyborczych w Polsce
2. Kiedy można użyć pałki policyjnej a kiedy nie można jej użyć
3. Kiedy można użyć kasku ochronnego a kiedy nie można
4. Kim jest zgodnie z ustawą pracownik ochrony
5. Organami Sejmu jest
6. Wyborcy mogą zgłaszać sprzeciw na przeprowadzenie wyborów zgodnie z ustawą i tutaj różne sądy
7.Pytanie o alkohole na imprezie masowej
8. Kolumny pieszych i pojazdów osobowych oraz odstępy od nich

Potwierdzam,że spośród wszystkich pytań w necie nie warto się uczyć pytań z lat poprzednich ponieważ pytania są zmieniane. Czytajcie podstawowe ustawy . Pozdrawiam

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Straż Gminna

by Anonim
(Katowice)

TEST TWO zdawałem w Katowicach , było myślę około 10 pytań z poza tych ogólnie dostępnych.To co udało mi się zapamiętać.

- Kto może powołać Straż Gminna.

- Kto może rozwiązać Straż Gminna.

- CO mogą Strażnicy Gminni.

- Kto moze skierowac zapytania do Trybunalu Konstytucyjnego w sprawach zwiazanych z Sadami.

-Ile miejsc stojacych maxymalnie moze byc na meczu(procentowo).

- Jaki stosunek ochrony do uczestników imprezy podwyzszonego ryzyka ma byc.

- Co to jest zgromadzenie ( Nowa ustawa i sie zmienil zapis)

- Na podstawie czyjego rozporzadzenia moze byc przedluzony czas kleski zywiołowej.

Ogólnie test na spokojnie przewaznie dwie odpowiedzi mozna wykluczyc odrazu. Mialem drugi wynik z dnia najwiecej osób mialo miedzy 20 a 30 punktów. Pozdrawiam i powodzenia

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

test z soboty

co to jest skrzyżowanie? kierujący pojazdem nie może? kto powołuje komendanta głównego Policji? na jaki czas jest wprowadzony stan wyjątkowy? tyle zapamiętałem na tą chwilę jeżeli coś mi sie przypomni to zaraz dodam...bo mimi wszystko jakis stres temu towarzyszy....pozdrawiam

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Pytanie TWO z roty ślulbowania

by Ala
(Śląsk)

Miałam kiedyś pytanie na TWO dotyczące roty ślubowania a dokładnie: według słów roty ślubowania "... strzec bezpieczeństwa obywateli, nawet z narażeniem życia..." i pytanie było właśnie o to NARAŻENIE ŻYCIA.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

TWO Katowice 22.04.17

by ZxC
(Polska)

1. ile procent miejsc siedzących w stosunku do ogolenej liczby na stadionie.
2. prosent służb porzadkowych na meczu podwyższonego ryzyka.
3. kiedy nie wolna użyć gazy wobez zatrzymanego.
4. wobec kogo nie można użyć środków przymusu bezpośredniego
5. organy województwa
6. organy wykonawcze gminy.
7. ile lat musi mieć strażnik miejski
8. najważniejszy dokument państwowy.
9. które sądy mogą odwołać się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sprawdzenia zgodności aktów.
10. po zmierzchu , poza terenem zabudowanym kto powinien mieć odblaski
11. korpusy policji.
12. wymahany wiek do startowania w wyborach do sekmu.
13. czy można się odwołać z w czasie ogólnej mobilizacji w czasie wojny jak tak to do kogo.
14. czy strażnik miejski może przeszukiwać osoby (coś z uprawnieniami).
15. uprawnienia policji.
16. stan kleski żywiołowej na ile dni.
17. kto decyduje o stanie wojny.
18. kto przewodnicy zgromadzeniu
19. zgromadzenie definicja (ile osób ma minimalnie).
20. skrócenia kadencji sejmu kiedy.
21. kto decyduje o sporach kompetencyjnych na szczeblu centralnym Państwa.
22. kto jest organem wykonawczym samorzadku terytorialnego w którym działa straż miejska.
23. pierwszy prezes sądy najwyższego na ile lat wybierany.
24. kto stoi na straży niezawisłości sędziów.
25. przed kim odpowiadają sędziowie trybynału konstytycyjnego ,coś takiego

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Pytania

by Marcin
(Łomźa)

1. Co należy do obowiązków pracownika ochrony? (odpowiedź: wylegitymowanie osoby)
2. Na ile dni wcześniej musi być zgłoszony wniosek o zgromadzeniu?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

test wiedzy

by Patrycja

Podział sił zbrojnych w RP
Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym
W jakiej odległości minimalnej może być pozostawiony samochód na chodniku
kto może być strażnikiem miejskim i było pytanie o wojewodzie ale nie pamiętam co
Kto może pełnić funkcję Posła . A i było pytanie Kiedy można uznać imprezę masową o podwyższonym ryzyku. Tyle pamietem.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad

Przeszukaj blogaZawsze najnowsze informacje dotyczące przepisów i badań okresowych pracowników, najczęściej w formie filmów instruktażowych w interpretacji doktora Dariusza Kraśnickiego z Wrocławia. Zapraszamy serdecznie.

Twój adres e-mail nie zostanie nigdy udostępniony nikomu innemu i służy wyłącznie do otrzymywania informacji z Naszego Serwisu. Możesz w razie czego wypisać się w każdej chwili.


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Żernickiej 215 w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Poczekalnia Przychodni Medycyny Pracy